تلاش مت دامون برای در دسترس قرار دادن توالت های ایمن برای همگان

SafeToilets_Persian (1)
منابع (داده های سازمان ملل متحد/ وزارت امور خارجه-جولیا ماروزسکی)

طبق اعلامیه سازمان ملل متحد، تعداد کسانی که به تلفنهای همراه دشترسی دارند از کسانی که به توالت دسترسی دارند بیشتر است. نزدیک به ٦ میلیارد نفر تلفن همراه دارند، حال آنکه فقط ٤٫٥ میلیارد نفر به توالت دسترسی دارند.

این بدان معنی است که ٢٫٥ میلیارد نفر از مردم در سراسر جهان جای امنی برای استفاده از توالت در اختیار ندارند. یک میلیارد نفر هیچ انتخاب دیگری جز این که برای قضاء حاجت به طبیعت روی آورند ندارند. فقدان دسترسی به توالت پاکیزه و خصوصی خشونت بر مبنای جنسیت را افزایش می دهد و حتی می تواند پی آمدهای مرگبار داشته باشد.

به همین دلیل سازمان ملل متحد روز ١٩ نوامبر را روز جهانی توالت  اعلام داشته است. موضوع امسال – “ما نمی توانیم منتظر بمانیم”- براین نکته که چگونه بهبود دسترسی به آبریز و توالت می تواند حمله به زنان و دختران و دیگر اشکال خشونت را کاهش دهد تأکید دارد.

افراد مشهور نظیر مت دامون این موضوع را مورد توجه قرار داده اند. در این ویدیوی طنز آمیز  مت دامون قول می دهد  تا زمانی که هرکسی دیگری در دنیا به آب و توالت پاکیزه دسترسی نیابد، از استفاده از توالت خودداری کند.  شما هم می توانید با نوشتن توئیت و به کار بردن عبارت #ما نمی توانیم منتظر بمانیم نظرتان را در این زمینه بیان کنید و به افزایش آگاهی یاری دهید.