پیام به آقایان: دفاع از حقوق زنان به شما هم مربوط می شود

عکس از جارد لیتو با نشان کمپین #HeForShe (عکس اهدایی)
جارد لیتو، بازیگر و موسیقیدان آمریکایی به دیگر هنرمندان مشهور مرد پیوست که از کمپین سازمان ملل برای ترویج برابری جنسیتی حمایت می کنند. (عکس اهدایی)

وقتی اِما واتسون، ستاره فیلم های “هری پاتر” برای ترویج کمپین #HeForShe در سازمان ملل سخنرانی کرد، پیام او به مردان و پسران ساده بود. برخورداری زنان از فرصت های برابر برای آنها نیز سودمند است.

توانمند ساختن زنان برای برخوردار شدن آنها از حقوق برابر می تواند به کاهش فقر، بی سوادی، و سوء رفتارها و بهره مند شدن کل جامعه از مشارکت آنان کمک کند. برای مثال، وقتی ده درصد بیشتر از دختران یک کشور به مدرسه بروند، رشد اقتصادی آن کشور به میزان سه درصد افزایش می یابد.

دست یافتن به آزادی از راه همکاری با یکدیگر

سخنرانی واتسون توجه زیادی را جلب کرد. او گفت: “هم مردان هم زنان باید بتوانند درحساس بودن آزاد باشند. زنان نیز مانند مردان باید بتوانند قدرتمند بودن خود را نشان دهند. … وقت آن فرارسیده است که درک ما از جنسیت برمبنای طیفی گسترده باشد، و نه دو قطب مخالف آرمان ها. اگر یکدیگر را نه به عنوان چیزی که نیستیم بلکه به عنوان چیزی که هستیم تعریف کنیم، همه ما می توانیم آزادتر باشیم.”

یک ماه پس از این سخنرانی، هنرمندان مشهور مرد، مانند بازیگران راسل کرو، کیفر ساترلند، و جوزف گوردون- لویت؛ و جارد لیتو، بازیگر/ موسیقیدان در کمپین #HeForShe که تحت حمایت سازمان ملل است، شرکت کردند.

مردها با نفوذ و تأثیر گذاری بر پسربچه هایی که آنها را الگوی رفتاری خود تلقی می کنند، می توانند در زمان حال و در آینده نقش حیاتی در ترویج برابری جنسیتی ایفا می کنند.

در این ویدیو، چندین مرد درباره دلایل مختلف حمایت شان از کمپین برای برابری صحبت می کنند:

فکر نمی کنید وقت آن رسیده که در این گفتگوی جهانی بپیوندید؟ حمایت خود را از #HeForShe نشان دهید.