گروه مسلمان آمریکایی به گرسنگان غذا می رساند

گروه "مسلمانان بر ضد گرسنگی" به افراد نیازمند در خیابان ها، پارک ها و مراکز تغذیه فقرا غذا می رساند. (عکس از گروه مسلمانان بر ضد گرسنگی)

ضمیر حسن می داند که افراد بی خانمان کجا ها تجمع می کنند – اطراف ایستگاه های مترو، زیر پل ها و داخل چادرها در جنگل.

 حسن می گوید: “همه این امکان را ندارند که به محل های مخصوص اطعام فقرا بروند”. به همین دلیل گروهی که حسن ایجاد کرده، یعنی گروه “مسلمانان بر ضد گرسنگی” هر هفته ۸۰۰ پرس غذا در اختیار افراد گرسنه در منطقه واشنگتن قرار می دهد.

 حسن گروه “مسلمانان بر ضد گرسنگی” را در سال ۲۰۰۰ ایجاد کرد، و این زمانی بود که متوجه وجود افراد گرسنه در منطقه نیوجرسی شد. امروزه داوطلبان مسلمان این گروه با افراد، شرکت ها و گروه های یهودی، مسیحی و هندو در جهت اطعام افراد در ۲۳ شهر در آمریکا و کانادا همکاری دارند.

در منطقه واشنگتن، داوطلبان برای تهیه و تحویل غذا در اینترنت ثبت نام می کنند. “خودروی حمل غذا برای گرسنگان” مواد غذایی و تجهیزات لازم را به ۴ آشپزخانه می آورد و به دنبال آن غذاهای آماده شده را پخش می کند. بعضی مواقع راننده این خودرو با دیدن فردی که بی خانمان به نظر می رسد، [برای دادن غذا به او] بدون برنامه قبلی توقف می کند .

سازمان حسن در دیگر شهرهای بزرگ آمریکا نیز خودروهای مخصوص حمل غذا دارد. حسن می گوید: “لازم نیست که من افراد را به پیوستن به این گروه متقاعد کنم، آنها خودشان می آیند”. در طول دهه گذشته ۳۰۰۰ نفر داوطلب شده اند.

به گفته حسن، موفقیت این گروه به داوطلبان و ارتباط با سایر گروه های مذهبی و خیریه هایی مثل Salvation Army در واشنگتن بستگی دارد. حسن می گوید: “باید جوامع و گروه های دیگر را نیز درگیر کرد”. گروه حسن در واقع گروه الهام بخشی برای افرادی با مذاهب دیگر بود و در پی آن اینگونه افراد گروه مشابهی به نام “ایمان بر ضد گرسنگی”  را تشکیل دادند تا مشترکا در این زمینه تلاش کنند.

طبق گفته حسن، هدف گروه مسلمانان بر ضد گرسنگی “تنها به غذا معطوف نیست، بلکه جلب توجه افراد به مشکل گرسنگی و درگیر ساختن آنها در این مساله است”. توجه آمریکایی ها به این مساله جلب شده است. حتی شبکه های تلویزیونی مهم اقدام به پوشش تلاش های این گروه کرده اند.