بنزین به چه دردی می خورد؟ اتوبوس های مجهز به سوخت هیدروژنی در این شهر کالیفرنیا بهترین وسیله اند.

اتوبوس های مجهز به سوخت هیدروژنی هر ساله هزاران نفر را در کالیفرنیا نقل و مکان می دهند. (Courtesy AC Transit)

اتوبوس ها، که یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا در شهرهای جهان هستند، ممکن است معلوم شود  بهترین وسیلۀ نقلیه به منظور  ترویج هوا پاکیزه هستند.

  بخشی از دستگاه حمل و نقل سانفرانسیسکو در ناحیۀ خلیج Bay Area))  با استفاه از دو نمونه از عمومی ترین عناصر زمین  نقل و انتقال پاکیزه را برای هزاران تن از شهروندان تامین می کند. اِی سی ترانزیت که در اوکلاند کالیفرنیا مستقر است، از ۱۲ اتوبوس مجهز به سوخت هیدروژنی استفاده می کند و اخیرا دو ایستگاه سوخت رسانی برای تامین سوخت این اتوبوس ها ساخته است. کافی است به صحبت های مردم در مورد این اتوبوس ها گوش کنید:

سلول سوخت دستگاهی است که از فعل و انفعالات شیمیایی الکتریکی برای تولید برق استفاده می کند. سلول های سوخت در اتوبوس ها، هیدروژن و اکسیژن را برای تولید سوخت، بدون هیچ انتشارات زیانباری ترکیب می کنند.

دنیس باتلر، مدیر ای سی ترانزیت، گفت که این شرکت با مقام های اوکلند برای ارایه خدمات نقل و انتقال سازگار با محیط زیست همکاری می کند.

او گفت “ما اداره مسئولانه از سیاره زمین را بخش مهمی از کار خود می دانیم. مردمی که به آنها خدمت می کنیم اهمیت زیادی برای حفظ محیط زیست قایل هستند.”

علاوه بر اوکلند،١١ منطقه دیگر آمریکا از اتوبوس های مجهز به سوخت هیدروژنی استفاده می کنند.   در ژوئیه ٢٠١٥ مقامات هاوایی طرح هایی را برای استفاده از از اتوبوس های مجهز به سوخت هیدروژنی برای نقل و انتقال مسافران در فرودگاه بین المللی هانالولو اعلام کردند. وزارت نیروی آمریکا با پی بردن به نیروی بالقوه انرژی پاکیزه درباره راه های تولید، ذخیره و تامین بهتر هیدروژن مشغول تحقیق است تا از این طریق هزینه تولید آن را کاهش و قابلیت دسترسی آن را افزایش دهد.