دانشمندان آمریکایی در حال دست یافتن به موفقیت های بالقوه ای در تشخیص سرطان و مبارزه با آن هستند و نمونه های زیر از نوید بخش ترین این موفقیتها به شمار می روند:

دانشمندان دست به کار تجربه ای هستند که با افزودن باکتری به ماست تشخیص بعضی از انواع سرطانها امکان پذیر می شود.(عکس از آسوشیتدپرس)

یک طریقۀ آسان تر برای آزمایش سرطان رودۀ بزرگ؟

 

آزمایش ویژۀ رودۀ بزرگ یا “کولونسکوپی”  برای پی بردن زود هنگام به سرطان رودۀ بزرگ و معقد، اهمیت اساسی دارد، ولی برخی از بیماران به این درمان دسترسی ندارند و یا از آن احتراز می کنند. یک استاد انستیتوی فناوری ماساچوست (MIT) معتقد است که بزودی بیمار را با خوراندن یک قاشق ماست به او می توان آزمایش کرد.

 مجلۀ نیوزویک   شرح می دهدکه سنجیتا بهاتیا، از باکتری ماست مولکول هایی ساخته که به طرف غده های سرطانی جذب می شوند. اگر سلول های سرطانی در بیمار وجود داشته باشند مولکول ها شکسته می شوند و نتیجۀ آن در ادرار بیمار کشف و آشکار می گردد.

این فرایند تنها روی موش آزمایش شده است. ولی مزایای بالقوۀ آن عظیم اند. بیمارانی که از آزمایشگاه های رادیولوژی دور هستند تنها با خوردن اندکی ماست می توانند خود را آزمایش کنند. و فرض بر این است که تعداد بیشتری از مردم خوردن ماست را به تحمل آزمایش کولونسکوپی ترجیح می دهند.

آیا یک قرص می تواند سرطان شما را تشخیص دهد؟ به نظر گوگل این کار امکان پذیر است. (Thinkstock)

تحقیق راجع به سرطان خود در گوگل؟

راجع به هر چیزی می توان در گوگل به تحقیق پرداخت، چرا دربارۀ سرطان این کار را نکنیم؟

 

این موتور غول آسای جستجو قرصی با اجزای بسیار ریز معناطیسی تولید کرده که برای شکار سلول های سرطانی در جریان خون به حرکت در می آیند. یک حسگر پوشیدنی نوسان هایی از آن قرص را همراه با نتایج دریافت می دارد که مریض می تواند آن را دانلود کند و برای پزشک خود بفرستد.

بنا بر گزارش آسوشیتد پرس، قرص مورد اشاره در مراحل آزمایشی است. اگر نتیجه موفقیت آمیز باشد می تواند جریان کشف و  تشخیص را برای بسیاری از انواع سرطان بهبود بخشد.

پژوهشگران با مهندسی ژنتیک سلول های سفید، دستگاه های مصونیت بدن بیماران را به گونه ای تنظیم کرده اند که به حمله دست بزنند. (Shutterstock)

یافتن درمان از درون

 

سلول های سرطانی ویژگی های مشترکی با سلول های سالم دارند، به این معنی که به وسیلۀ دستگاه مصونیت بدن کشف نمی شوند.  ولی اگر بتوان دستگاه مصونیت بدن را از نو به  گونه ای تنظیم کرد که سول های سرطانی را کشف کند، آنوقت چه پیش می آید؟

دانشمندان این مفهوم را که به مصونیت درمانی معروف است، از دهۀ ١٩٨٠ به این سو مورد بررسی قرار داده اند. پژوهشگران سلول های خون یک شخص –  سلول هایی را که با بیماری می جنگند –  از نظر ژنتیکی تعدیل می کنند. در حالی که هنوز پرسش هایی در این زمینه وجود دارد، برخی از کارشناسان در حال بررسی آزمایش های نویدبخش مصونیت درمانی به عنوان راهی در جهت دستیابی به یک درمان هستند.

در سال ٢٠١٣، مجلۀ دانش مصونیت درمانی را به عنوان موفقیت شاخص سال توصیف کرد.

.

 مرکز بهداشت جهانی   وابسته به مؤسسۀ ملی سرطان ایالات متحده، پشتیبانی مالی برای پژوهش و دادن  آموزش در بسیاری از کشورهای کم در آمد و کشورهایی که درآمد متوسط دارند در اختیار می گذارد.