آیا در نظر دارید در ایالات متحده تحصیل کنید؟ آیا امیدوارید که در فرصت بعدی موفق به این کار شوید؟ در ٢٠١٣، تعداد بی سابقه  ٨٠٠٫٠٠٠ دانشجو از سرتاسر جهان دریافت دانشنامه های فوق لیسانس، لیسانس و فنی را در ایالات متحده پیگیری کردند. ایالات متحده دارای هزاران کالج و دانشگاه معتبر است. اما کدامیک از آنها برای شما بیشتر مناسب است؟

میز گرد تارنمای EducationUSA  گزینه هایی را که در اختیار دانشجویان خارجی است بررسی خواهد کرد، بر گوناگونی فرهنگ ها در محیط های دانشگاهی ایالات متحده تمرکز می کند و توضیح خواهد داد که یک دانشگاه آمریکایی چگونه می تواند شما را در دستیابی به هدف هایی که برای آینده تان تعیین کرده اید کمک کند.

در میز گرد ٢٤ سپتامبر دانشجویان بین المللی کار در یک دوره درسی، فرهنگ آمریکا، عمل به فرایض دینی و فرهنگی ضمن پیگیری تحصیل در ایالات متحده و دوست شدن با آمریکاییان را مورد بحث قرار دادند.