پس شما برای تفریح و تماشا عازم ایالات متحده هستید؟ عالیست. ولی پیش از این که بلیط پرواز و اتاقتان را در هتل رزرو کنید ترتیب گرفتن روادید ورود خود را بدهید. بهترین راه برای حصول اطمینان از یک سفر بی دردسر حساب وقت کافی است تا روادیدتان وقتی به آن نیاز دارید حاضر باشد.

هرچند که سفارت ها و کنسولگری ها ممکن است از نظر تقدم و تأخر اقدامات زیر به صورت یکسان عمل نکنند، ولی شما به انجام همه این اقدامات نیاز دارید.

پرسش نامه غیر مهاجرتی  را به صورت آن لاین تکمیل کنید

شما به بارگذاشتن عکسی از خود نیاز دارید. اگر می توانید عکس خود را نزد یک عکاس حرفه ای روادید بگیرید. مطمئن شوید که ویژگی های مقرر شده برای عکس  در آن رعایت شده باشد.

فرم DS-160 را تکمیل و صفحه مربوط به تأیید پرشدن این فرم را که در روز مصاحبه باید همراه داشته باشید چاپ کنید.

تعیین وقت مصاحبه

برای تعیین وقت مصاحبه با  سفارت یا کنسولگری ایالات متحده در کشورتان تماس بگیرید. در تارنمای آن اطلاعات مشخص، از جمله درباره ساعات کار ارائه شده است. مطمئن شوید که از مدت انتظار در سفارت یا کنسولگری محل مصاحبه آگاهی پیدا کرده اید.

Sarah Geronimo applying for U.S. visa (AP Images)
سارا جروکیمو، بازیگر مشهور فیلیپینی برای دریافت روادید ورود به ایالات متحده در کنسوگری آمریکا در مانیل تقاضا می دهد. (عکس ازآسوشیتدپرس)

هزینه درخواست روادید را بپردازید

بعضی از سفارت ها و سرکنسولگری ها از شما می خواهند که هزینه درخواست روادید را پیش از مصاحبه بپردازید. وقتی روادید شما حاضر شد، ممکن است به پرداخت هزینه صدور روادید هم نیاز داشته باشید. مطمئن شوید که از ضرورت پرداخت هزینه ها آگاهی دارید.

مدارک لازم را تهیه کنید

اطمینان حاصل کنید که مدارک زیر را اختیار دارید:

  • یک گذرنامه معتبر برای سفر به ایالات متحده که دست کم شش ماه بعد از تاریخی که خیال دارید در آنجا بمانید اعتبار داشته باشد.

  • صفحه تأیید پرشدن فرم DS-160 که پس از تکمیل فرم درخواست به صورت آن لاین چاپ کردید

  • رسید پرداخت هزینه درخواست، اگر از شما خواسته باشند که پیش از مصاحبه چنین هزینه ای بپردازید.

  • عکس – اگر بعد از تکمیل فرم درخواست بصورت آن لاین نتوانسته باشید عکس تان را بار بگذارید، باید عکس خود را با مشخصاتی که در اینجا شرح داده شده همراه داشته باشید.

  • هرگونه مدرک اضافی که سفارت یا کنسولگری محل اقامت شما بخواهد. این مدارک ممکن است شامل شرح هدف شما از مسافرت به ایالات متحده  و مقصد عزیمت شما در پایان سفر به ایالات متحده باشند. همچنین ممکن است از شما مدرکی دال بر توانایی مالی تان برای پرداخت هزینه های سفر درخواست شده باشد. تارنمای سفارت یا کنسولگری محل اقامت شما باید فهرستی از مدارک اضافی مورد نیازتان را در بر داشته باشد.

Man reading and waiting (Thinkstock)
عکس از (Thinkstock)

برای مصاحبه حضورر پیدا کنید

از تارنمای سفارت یا کنسولگری محل اقامت خود برای آگاهی از هر گونه تعلیماتی هنگام ورود برای مصاحبه دیدن کنید. مطمئن باشید که سروقت می رسید و همه مدارک لازم را همراه دارید.

در جریان مصاحبه برای روادید، افسر کنسولی تشخیص خواهد داد که شما برای دریافت روادید واجد شرایط هستید، و اگر چنین باشد، با توجه به مقصودی که از مسافرت دارید در چه طبقه ای جای می گیرید.

از شما به عنوان بخشی از فرایند درخواست انگشت نگاری بدون جوهر به عمل خواهد آمد.  این انگشت نگاری معمولا در جریان مصاحبه صورت خواهد گرفت، ولی بر حسب محل تفاوتهایی وجود خواهد داشت.

روادید خود را دریافت کنید

اگر روادید شما مورد تأیبید قرار گیرد، سفارت یا کنسولگری محل اقامتتان به شما توضیح خواهد داد که چگونه گذرنامه تان با روادید به شما بازگردانده خواهد شد. زمان های مربوط به فرایند صدور روادید را مرور کنید تا از هنگامی که روادید شما برای گرفتن یا برای ارسال توسط پیک آماده خواهد شد آگاه شوید.