حقوقی که هیچ دولت عادلی نباید آنها را انکار کند

دختری که در کنار تالار استقلال در فیلادلفیا، جایی که اعلامیۀ حقوق به طور رسمی به قانون اساسی افزوده شد ایستاده است. (خدمات پارک ملی)

۱۵ دسامبر روز اعلامیۀ حقوق است.  در چنین روزی در سال ۱۷۹۱، ایالات متحده ۱۰ اصلاحیۀ نخستین را بر قانون اساسی ایالات متحده  مورد تصویب قرار داد. این اصلاحیه ها که در مجموع به عنوان اعلامیۀ حقوق شهرت دارند، تضمین می کنند که دولت شماری از آزادی ها را شامل حق بیان عقیده، حق عبادت به گونه ای که  شخص دوست دارد و  نیز آزادی برخورداری از تشریفات قانونی را هنگام متهم شدن به تخلف محدود نخواهد کرد.

“اعلامیۀ حقوق عبارت از آن حقوقی است که مردم  در برابر همۀ دولت های روی زمین از آنها برخوردارند و … و هیچ دولت عادلی نباید آنها را انکار کند”- تاماس جفرسن

بیش از ۲۰۰ سال بعد از آن تاریخ، هنوز آمریکایی به عنوان فرد از این حقوق برخوردار است:

  • وینی ولا راه هوشمندانه ای برای مصون نگه داشتن روزنامۀ کالج از سانسور به خاطر داستانی که او می خواست به آن پوشش دهد یافت.
  • کیمبرلی ماتلی، یک برندۀ سابق مسابقۀ ملکۀ زیبایی برای حصول اطمینان از این که همۀ آمریکاییان از تشریفات قانونی برخوردار می شوند (اصلاحیۀ پنجم) وکیل مدافع عمومی شد. او حتی به افغانستان رفت تا در آنجا  به مردم کمک کند.
  • راه پیمایی واشنگتن برای حقوق همجنس گرایان، با الهام از راه پیمایی مارتین لوتر کینگ در واشنگتن از  تجمع آزاد (اصلاحیۀ اول) برای تبدیل حقوق دگرباشان جنسی  به یک مسئلۀ ملی سود جست.

آرشیو ملی واشنگتن سند اعلامیۀ حقوق را در خود جای داده است. تارنمای آرشیو اطلاعات بیشتری در اختیار می گذارد.