مصرف کنندگان آگاه خانه های سبز را ترجیح می دهند. آنها علاوه بر کاهش تاثیرات خانواده شان بر تغییرات آب و هوا روی صورتحساب آب و برق خود صرفه جویی می کنند. این اقدام درستی است که باید صورت پذیرد! در سال ۲۰۱۳ تقریبا یک چهارم خانه های نوساز در ایالات متحده براساس موازین استفاده بهینه از انرژی و همسو با محیط زیست ساخته شده اند. مسکن برای بشریت یک گروه غیرانتفاعی است که خانه ها و بناهایی مطابق با موازین حفاظت پایدار از محیط زیست درسرتاسر جهان می سازد.

در این جا چند توصیه برای “سبز نگه داشتن” خانه هایتان ارائه شده است:

نقاشی از خانه و تأثیرات محیط زیست

 

solar_iconاز انرژی های تجدیدپذیر استفاده کنید 

برای تولید الکتریسیته از سامانه های خورشیدی و بادی بهره ببرید. این یعنی اینکه شما هیچ گاز آلاینده ای که موجب گرمایش زمین می شود، تولید نمی کنید!

 recycle_iconمواد را بازیافت کنید

الوار، سنگ و عناصر تزئینی خانه های کلنگی می تواند به عنوان مصالح خانه های جدید مورد استفاده قرار گیرد.

roll_iconعایق بندی کنید

زیرشیروانی های و سقف های عایق بندی شده به علاوه پنجره های بهینه در برابر اتلاف انرژی از نشتی حرارت جلوگیری و هوای گرم یا خنک داخل خانه را حفظ می کنند.

tree_iconبه دنبال طراحی سبز باشید

 

با افزایش استفاده از نور مستقیم خورشید، تهویه طبیعی و استفاده از سایه درختان در مصرف انرژی صرفه جویی کنید.

lightbulb_icon

برق کمتری مصرف کنید

با استفاده از سامانه ها و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی بهینه در مصرف انرژی صرفه جویی کنید. لامپهای ال ای دی و دیگر وسایل روشنایی بهینه بسیار کارآمدند.

faucet_iconدر مصرف آب صرفه جویی کنید

از توالت هایی که کمتر آب مصرف می کنند استفاده کنید. سامانه های جمع آوری آب باران را مد نظر قرار دهید که موجب کاهش اتلاف آب، فرسایش خاک و جلوگیری از سیلاب می شود.