خبر دربارۀ دانشمندی که از دست کامرون دیاز جایزۀ ٣ میلیون دلاری دریافت کرد شنیده اید؟ برای گروه برگزیده ای از دانشمندان علوم زیستی، فیزیک دانان و ریاضی دانان، این یک رؤیا نبود، بلکه دومین مراسم جایزۀ سالانه برای یک موفقیت های چشمگیر بود.

بنیان گذاران گوگل، فیسبوک و دیگر کارآفرینان برجستۀ اینترنتی جوائزی را به منظور بزرگداشت دانشمندان، ایجاد یک هیجان بزرگ اجتماعی دربارۀ مسیر شغلی در رشته های علوم یا همانطور که آن وُچیکی مؤسس شرکت ژنتیکی نوبنیاد 23andMe  می گوید، تشویق دانشمندان به “پیگیری ایده های بزرگ”  سرپرستی می کنند.

کاپ برنده
(بنیاد جایزه برای موفقیت های چشمگیر)

برای بسیاری هیجان اکتشاف خود به تنهایی کافی است. برندگان امسال عبارتند بودند از :

  • کسی که پی برد چگونه DNA به طول شش پا (در حدود ١٫٨ متر) در ٥/. میلیونیوم اینچ (نزدیک به ١٣/. میلیونیوم میلیمتر) جا می گیرد.
  • کسی که کشف کرد که کیهان با آهنگی سریع تر از آنچه که ما فکر می کردیم در حال گسترش است.
  • کسی که روشی برای شبیه سازی مغزی به منظور درمان بیماران مبتلا به پارکینسون ابداع کرد.

ولی مورد بزرگداَشت قرار گرفتن در رویدادی رسمی، و این که یک خوانندۀ موسیقی پاپ نظیر کریستینا آگیلرا برای شما آواز بخواند و نشان افتخاری شبیه به آنچه که در سمت چپ می بینید به دست کامرون دیاز، کیت بکینسیل و بندیکت کامبربث به شما اعطا شود هم اصلا بد نیست. و بعد ٣ میلیون دلار هم به شما اهدا می کنند.

بنا به گفتۀ یک حامی دانشمندان به نام یوری میلر به وال استریت جورنال، جامعه دیگر به روشی که در زمان های گذشته در مورد آلبرت انستاین و جوناس سالک به کار بست، از دانشمندان تجلیل نمی کند. “ما می خواهیم آن روش را تغییر دهیم.”

آیا شما در آستانۀ دستیابی به یک موفقیت چشمگیر هستید؟ استیو وزنیاک، یکی از دو بنیانگذار شرکت “اَپل”  برایتان توصیه ای دارد.