طی سال های دهه ۱۹۹۰، رواندا عمیقا تحت تأثیر بحران قتل عام بود. امروزه در آن کشور کسب و کارهای خانوادگی رونق یافته اند و گردشگری رو به رشد است. در سال های دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸٠، مدلین، کلمبیا در تجارت غیرقانونی مواد مخدر و خشونت مربوط به آن غرق بود. اکنون، مدلین از محیطی نسبتاً امن و کسب و کارهای قانونی برخوردار است.

به گفته کارشناسان، این دستاوردهای اقتصادی نتیجه اکوسیستم های کارآفرینی” هستند که در آن مالکان بالقوه کسب و کار دسترسی نسبتا آسانی به  آموزش و تعلیم و کمک های مالی دارند.

یک جشنواره هنری در مِدلین، محیط باثبات تری را برای کسب و کار بازتاب می دهد (عکس اهدایی از ایوان ایره هوتا)

یک محیط مناسب برای کسب و کار یک شبه به وجود نمی آید

برای ایجاد چنین اکوسیستمی، طرف های ذینفع – برای مثال کسب و کارها، دولت، دانشگاه ها، سرمایه گذاران، بانک ها، گروه های غیردولتی، و بنیادها- اغلب از طریق یک تسهیل کننده برای کمک به رسیدن به توافق درباره یک هدف مشترک با یکدیگر گفتگو می کنند. در مانیزالس، کلمبیا، یک بنیاد خصوصی؛ و در میلواکی، ویسکانسین یک گروه مدنی نقش تسهیل کننده را به عهده گرفته و ایفا کردند.

دانیل آیزنبرگ، رئیس طرح اکوسیستم کارآفرینی در کالج بوستون در ولسلی، ماساچوست می گوید، تمرکز جغرافیایی مؤثر است زیرا ذینفعان محلی نقاط قوت جامعه را درک می کنند و می دانند چگونه آنها را به کار بندند. او می گوید، طرح هایی که در سطح ملی ریخته می شوند و آنهایی که سعی می کنند یک الگوی خارجی را به اجرا بگذارند، کمتر موفق می شوند.

آیزنبرگ با اشاره به یک شهر یا استان خاص می گوید، “مانند تقویت و توامندسازی گیاهان و حیوانات محلی می ماند.”

هنگام پیاده روی در خیابان های میلواکی، تغییر چشم انداز کسب و کارها به آسانی مشاهده می شود. (عکس اهدایی از ست آندرسون)

طرف های ذینفع به منظور حفظ مقررات سازگار با کسب و کار، بهبود آموزشی، شبکه های سرمایه داران و سایر طرح ها با یکدیگر همکاری می کنند.

اکوسیستم های کارآفرینی رشد کسب و کارها را تسریع می بخشند. به گفته آیزنبرگ، این اتفاق از زمان شروع فعالیت طرح پیشبرد میلواکی در ۲٠۱۳ در این شهر رخ داده است. در مانیزالس، طی مدت طولانی تر، این شهر حمایت بیشتری از رشد کسب و کارها به عمل آورده است. بانک جهانی این شهر را به عنوان بهترین مکان برای کسب و کار در کلمبیا معرفی کرده است، و کمپین مانزیلاس- ماس تسریع رشد اقتصادی را هدف قرار داده است.

در مانیزالس، تجهیزات و امکانات اجتماعی و فرهنگی پا به پای کسب و کارها رشد می کنند. قشر متوسط به مرض ورزش و تندرستی مبتلا شده است. (عکس اهدایی از دکتر وان)

ایجاد اکوسیستم های سازگار با کسب و کارهای کوچک و شبکه های توسعه مرتبط در سراسر جهان، هدف برنامه کارآفرینی جهانی وزارت امور خارجه ایالات متحده است.