باجه های آب با انرژی خورشیدی؟ در این روستاها ، بله.

دختری از یک چاه محلی آب می نوشد. در سراسر جهان زنان و دختران روزانه 200 میلیون ساعت صرف آوردن آب می کنند.(عکس از آسوشیتد پرس)

واقعیت ناخوشایند است: 780 میلیون نفر در سراسر جهان- یعنی یک نفر از هر نه نفر- از دسترسی به آب پاکیزه محرومند.

آناند شاه که در تگزاس زاده شده و در دانشگاه هاروارد درس خوانده است، به دنبال یک راه حل بود. وی پس از آن که به هندوستان بازگشت و یک سازمان خدمات اجتماعی به نام ایندوکورپس را بنیاد نهاد، برای رویارویی با این چالش آماده بود.

شاه به سازمان پیرامال که یک نهاد نیکوکاری مستقر در هندوستان بود پیوست تا برای مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور راه حلی بیابد. وی سپس با یکی از دانش آموختگان دانشگاه استانفورد که یک-آمریکایی هندی تبار بود شریک شد تا شرایط زندگی مردم مناطق روستایی را در هندوستان بهبود بخشد.

این دو تن سپس شرکت سارواجال را پایه گذاری کردند و با الهام گرفتن از دستگاه خودپرداز بانک ها، سامانه مکانیزه خدمات بانکی، باجه های خودکار آب را برای تصفیه و توزیع آب در روستاهای دورافتاده به راه انداختند.

زنی در حال پر کردن ظرف آبش ( مدهاوی واگ، مشرکات خلاقه)
یک باجۀ خودکار توزیع آب در هندوستان (مدهاوی واگ، مشترکات خلاقه)

این باجه ها که با انرژی خورشیدی کار می کنند به شبکه محلی تلفن های همراه که توسط حسگرها، داده های لازم درباره کیفیت و میزان آب را ارسال می کنند متصل هستند. مشتریان از کارت های هوشمند خود استفاده می کنند و در حینی که آب تصفیه و توزیع می شود به تماشا می نشینند.

شاه می گوید : “ما می دانیم [که دسترسی به آب پاکیزه] یک موضوع حل شدنی است. این که چنین مشکلی هنوز به قوت خود باقی است هیچ توجیهی ندارد.”

جان کری، وزیر امور خارجه، نیز در این باره با وی هم رأی است، وی در روز جهانی آب گفت : “آب… برای دستیابی به هدف های سیاسی و پیشرفت از جمله تندرستی، رشد اقتصادی، امنیت غذایی، برابری زن و مرد و کاستن از درگیری ها نقشی اساسی دارد. ما می‌دانیم که زمانی که آب به درستی مدیریت شود شکوفایی اقتصادی و رشد کودکان تندرست را به ارمغان می آورد.”

باجه های آب  بیشتر از یک مشکل را حل کرده اند، آنها گذشته از فراهم آوردن آب سالم،  کارهم  ایجاد کرده اند. شرکت سارواجال با واگذاری امتیاز باجه های آبی به مردم، سبب تولید درآمد نیز شده است.

آیا شما می توانید در جامعه خود تغییر ایجاد کنید؟ از نوآوران دیگر که دسترسی به مواد خوراکی و آب را بهبود بخشیده اند بیاموزید. با مراجعه به H2infO درباره راه های بهینه سازی و نگهداری آب الهام بگیرید.