امروزه تحصیل در یک دانشگاه خوب برای یک شغل و حرفه موفقیت آمیز ضروری است.  و همانطور که شمار بی سابقه دانشجویان خارجی که برای تحصیل به دانشگاه های ایالات متحده می آیند به خوبی می دانند، فرصت ها هرگزبه این حد متعدد نبوده اند.

ممکن است شما نیز به فکر تحصیل در ایالات متحده باشید. ولی چگونه هزینه آن را پرداخت می کنید؟

ایوولین لوینسون، مدیر پذیرش درخواست نامه های بین المللی در دانشگاه امریکن در واشنگتن گفت: “شما باید واقع بین باشید و یک برنامه چهار ساله برای تامین هزینه تحصیلات تان داشته باشید.”

لوینسون گفت: “باید از همه منابعی که می توانند به شما کمک کنند بهره ببرید. ما درباره فرصت های خلاقانه و منحصر که پرداخت هزینه ها را قابل مدیریت تر می سازند صحبت خواهیم کرد.”

درباره موضوعات زیر بیاموزید:

  • هزینه هایی که دانشجویان بین المللی باید انتظار آن را داشته باشند و شیوه برنامه ریزی برای پرداخت آنها.
  • وام ها، بورسیه ها و برنامه های دانش یاری که در دسترس دانشجویان بین المللی قرار دارند.
  • پیدا کردن بهترین آموزش برای پولی که پرداخت می کنید در دانشگاه هایی که احتمالاً در نظر نگرفته اید.
  • راه های خلاقانه ای که دانشجویان از طریق آن می توانند هزینه تحصیلات شان را تأمین کنند و به بهترین نحو از پولی که پرداخت می کنند بهره ببرند.
  • این برنامه به طور زنده پخش خواهد شد، پس پرسش های خود را آماده کنید.