به پدر و مادرتان بگویید: بازی های ویدیویی آموزشی هم هستند

(آزمایشگاه آموزش فناوری های تحول آفرین)

پدران و مادران می خواهند که بچه ها به سختی درس بخوانند. بچه ها عاشق بازی های ویدیویی هستند. ممکن است هر دو طرف حق داشته باشند.

بعضی از آموزگاران فکر می کنند که بازی های ویدیویی ممکن است بویژه از نظر افزایش مهارت در برنامه ریزی کامپیوتری که از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارند  ابزارهای مؤثر آموزشی  باشند.

چندین مدرسۀ آمریکایی بازی های آموزشی ویدیویی را برای برانگیختن علاقۀ بچه ها به ریاضیات، خواندن و کُد گزاری، وارد برنامۀ درسی خود کرده اند. به نظر می رسد که بازی های ویدیویی به خصوص از نظر آموزش علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) نوید بخش باشند.

پرزیدنت اوباما دانش آموزان را به تحصیل در علوم کامپیوتری تشویق می کند. برنامه هایی نظیر  به دختران اموزش دهید  و Code.org  شرکت زنان و دانشجویان رنگین پوست را در تحصیلات کامپیوتری تشویق و ترویج می کنند.

اینطور به نظر می رسد که داشتن سواد دیجیتالی در قرن بیست و یکم به صورت راهی به سوی موفقیت در آمده است.

توجه: بعضی از پیوندها در این مطلب به زبان انگلیسی هستند.