(© Shutterstock)

مردم زامبیا دیگران را به دریافت واکسن کووید-۱۹ تشویق می کنند

شهروندان زامبیایی دیگران را تشویق می کنند تا برای محافظت از خود و اطرافیانشان در برابر کووید-۱۹ واکسینه شوند.
(© Ruth McDowall/AFP/Getty Images)

تحویل واکسن های کووید-۱۹ به جوامع دوردست توسط پهپاد

شرکت‌های آمریکایی به سایر کشورها در مبارزه با کووید-۱۹ یاری می رسانند. ببینید چرا وزارت امور خارجه از شرکت زیپ لاین و 3M به خاطر تلاش هایشان در خارج از کشور تقدیر کرد.
(© Albert Mamasi/AEE Rwanda)

روز جهانی ایدز: پیشرفت های صورت گرفته

طرح اضطراری رئیس جمهور برای مبارزه با ایدز (PEPFAR) جان افراد را نجات می دهد و به مبتلایان به اِچ آی وی امید می بخشد. این طرح همچنین به مبارزه با کووید- ۱۹ کمک می کند.
یک متخصص پزشکی به یک زن واکسن تجویز می کند. (U.S. Government)

ایالات متحده واکسن های کووید-۱۹ را به سراسر جهان ارسال می...

ایالات متحده میلیاردها دلار به توزیع واکسن های کووید-۱۹ ، کمک مالی به کوواکس، و ارائه تجهیزات پزشکی به کشورهای سراسر جهان اختصاص می دهد.
مردی که به صفحه های خورشیدی نگاه می کند. (© Isaac Kasamani/AFP/Getty Images)

شرکای بین المللی در مبارزه با کووید-۱۹ و فقر به آفریقا...

شرکای آمریکایی و اروپایی ۸۰ میلیارد دلار در توسعه و برای کمک به بهبود اقتصادی آفریقا از همه گیری کووید-۱۹ سرمایه گذاری می کنند.
(© Morry Gash/AP Images)

ایالات متحده تولید واکسن را تا یک میلیارد دوز افزایش می...

به پاس ابتکار عمل کاخ سفید، جهان از سال آینده به ۱ میلیارد دوز اضافی واکسن کووید-۱۹ دسترسی خواهد داشت.
Montón de lascas de corteza de árbol (© Kalcutta/Shutterstock)

مشارکت های بومیان آمریکا در عرصه پزشکی

نوامبر، ماه میراث ملی بومیان آمریکا است. درباره مشارکت بومیان آمریکا در نوآوری های پزشکی بیشتر بخوانید.
(© Shutterstock)

چندجانبه گرایی: حل مشکلات جهانی با هم

نهادهای چندجانبه برای تقویت دموکراسی، حمایت از حقوق بشر، مبارزه با کووید-۱۹ و مقابله با تغییرات اقلیمی اقدام می کنند.
(USAID)

ایالات متحده به دنبال تسریع کارزار جهانی واکسیناسیون ضد کووید-۱۹ است

ایالات متحده برای همکاری با شرکای بین المللی و حصول اطمینان از دریافت واکسن توسط همه مردم در جهان، نشستی را در خصوص کووید-۱۹ با حضور وزرای خارجه برگزار کرد.