Map of UK with location marker. (Image: © Arafat Uddin/thenounproject.com)

سلاح های سمی پوتین: حمله به سرگئی اسکریپال در ۲۰۱۸

این مقاله به اطلاعات نادرست دولت روسیه در مورد تلاش برای کشتن یک افسر اطلاعاتی سابق می پردازد.
(© MIchael Ochs Archive/Getty Images)

موسیقیدانان جاز به پیشبرد حقوق مدنی در آمریکا کمک کردند

آوریل ماه گرامیداشت جاز است. به چند قطعه موسیقی‌ که هنرمندان جاز آمریکایی قبل و در طول جنبش حقوق مدنی ضبط کرده‌اند گوش دهید.
(© Vincent Yu/AP Images)

سرکوب آزادی ها در هنگ کنگ همچنان ادامه دارد

جمهوری خلق چین سرکوب خود در هنگ کنگ را گسترش می دهد و آزادی هایی را که زمانی وعده داده بود از آن محافظت کند، نقض می کند.
Graphic labeled 'Putin's Poison Playbook' with map of Syria and location marker for Khan Shaykhun (State Dept., Image: © Rashad Ashur/Shutterstock.com)

سلاح های سمی پوتین: حمله به سوریه در ۲۰۱۷

این مقاله، بخشی از یک مجموعه مقالات درباره نقش روسیه در حملات شیمیایی به غیرنظامیان در سراسر جهان، نگاهی به حمله سارین ۲۰۱۷ در سوریه می اندازد.
Illustration of woman wearing wreath and ribbons in colors of Ukrainian flag

همبستگی با اوکراین – فوریه و مارس ۲۰۲۲

تازه ترین مقالات ما را درباره تحولات در اوکراین و واکنش ایالات متحده را دنبال کنید. این مقاله به صورت پیوسته به روزرسانی می شود.
(© Taylor Hill/FilmMagic/Getty Images)

مدافعان حقوق دگرباشان جنسی در آسیای جنوبی و مرکزی

چهار کنشگر از طریق هنر، دادخواهی و خدمات عمومی تلاش ها برای دفاع از حقوق بشر دگرباشان جنسی را رهبری می‌کنند.
(© Michael M. Santiago/Getty Images)

“روس ها در ایالات متحده حمله به اوکراین را محکوم می...

ساکنان ایالات متحده که خود را با میراث روسی شناسایی می کنند، از راه های مختلف حمایت خود از مردم اوکراین را نشان می دهند.
(© Saul Loeb/AP Images)

هریس، معاون رئیس جمهوری تعهد ایالات متحده به ناتو را “آهنین”...

هریس، معاون رئیس جمهوری در سفر اخیر خود به لهستان و رومانی بر حمایت آمریکا از متحدان ناتو تأ کید ورزید و تهاجم پوتین را محکوم کرد.
(© Andalou Agency/Getty Images)

شهروندان روس به دلیل اعتراض به جنگ تجاوزکارانه پوتین در اوکراین...

هزاران شهروند روس علناً علیه جنگ پوتین در اوکراین موضع گرفته اند، در خیابان ها تظاهرات می کنند و خواستار صلح هستند.