صفحه مانیتور یک تلفن همراه با برنامه های کاربردی توئیتر و فیسبوک (عکس از آسوشیتدپرس)

رسانه های اجتماعی: برکت یا لعنت برای نامزدهای مقامات سیاسی؟

کمپین های سیاسی کاملا در رابطه با کنترل پیام بوده اند. رسانه های اجتماعی این کار را بسیار دشوار می سازند. اما برای برخی افراد این منبع اصلی کسب خبر است.
طرحی از کسی که در حال انداختن رای به داخل صندوق آرا است، در حالی که فرد دیگری در جیب او پول می گذارد. (وزارت امور خارجه/ داگ تامسون)

رأی به دست آوردنی است، نه خریدنی

نامزدها مدتها فکر می کردند پول خرج کردن پای صندوق های رای برای آنها وفاداری به ارمغان خواهد آورد. اما این طور نیست. این کار تنها فساد را افزایش می دهد.
رای دهندگان در پیاده رو در کنار علامتی به زبان های چندگانه صف کشیده اند. (April Sikorski via Wikimedia Commons)

امسال آمریکایی ها نه تنها رئیس جمهوری، بلکه مقامات فدرال، ایالتی...

در سال ٢۰۱۶ رای دهندگان آمریکایی نه تنها برای انتخاب رئیس جمهوری جدید، بلکه برای انتخاب هزاران مقام فدرال، ایالتی و محلی نیز به پای صندوق های رای می روند.

در گزارش های کشوری حقوق بشر حقیقت پیروز می شود

"No country can fulfill its potential if its people are held back, or more so if they are beaten down by repression," Secretary Kerry said.