پرزیدنت اوباما سر میز با چند نفر صحبت می کند. (عکس از کاخ سفید)

پرزیدنت اوباما به دویست و چهارده زندانی ‘شانسی دوباره’ داد

پرزیدنت اوباما دوره محکومیت دویست و چهارده زندانی در زندان های فدرال را کاهش داد. او گفت این اقدام اعتقاد وی را مبنی بر اینکه "آمریکا کشوری است که به افراد یک فرصت دوباره می دهد" انعکاس می دهد.
جیسون رضاییان و جان کری کنار یکدیگر نشسته اند و صحبت می کنند. (عکس از آسوشیتدپرس)

بدون مطبوعات آزاد، کشور ها “چیزی برای یاد دادن” ندارند

کری، وزیر امور خارجه می گوید: "بدون مطبوعات آزاد یک کشور چیزی که به آن مباهات کند، که به دیگران بیاموزد، و راهی برای تحقق بخشیدن به توان بالقوه خود ندارد."
رای دهندگان در پیاده رو در کنار علامتی به زبان های چندگانه صف کشیده اند. (April Sikorski via Wikimedia Commons)

امسال آمریکایی ها نه تنها رئیس جمهوری، بلکه مقامات فدرال، ایالتی...

در سال ٢۰۱۶ رای دهندگان آمریکایی نه تنها برای انتخاب رئیس جمهوری جدید، بلکه برای انتخاب هزاران مقام فدرال، ایالتی و محلی نیز به پای صندوق های رای می روند.

در گزارش های کشوری حقوق بشر حقیقت پیروز می شود

"No country can fulfill its potential if its people are held back, or more so if they are beaten down by repression," Secretary Kerry said.