در چنین روزی … دختر پیشاهنگ امروز، دانشمند فردا؟

دختران پیشاهنگ درحال دیدار با پرزیدنت اوباما (عکس از آسوشیتد پرس)
دختران پیشاهنگ به عنوان بخشی از رقابتهای علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی (STEM)، یک پل ضد سیل را برای پرزیدنت اوباما به نمایش می گذارند (عکس از آسوشیتد پرس)

سازمان دختران پیشاهنگ که یک قرن پیش بنیان گذاری شد به دختران برای ساختن منش و شخصیت و پی بردن به اهمیت خدمت به جامعه کمک می کند. در ٣١ اکتبر، ٢٣ میلیون پیشاهنگ و ٥٧ میلیون پیشاهنگان سابق روز بنیانگذاری سازمان و روز تولد جولیت گوردون لو بنیان گذار آن را جشن می گیرند. 

در حالی که بسیاری از آمریکاییان دختران پیشاهنگ را با تشکیل اردو، کوهنوردی و جمع آوری پول با فروش شیرینی ارتباط می دهند، پیشاهنگان به موازات پیش رفت درسلسه مراتب سازمان که از گل مینا آغاز و به سفیر ختم می شود، در بسیاری دیگر از فعالیت ها مشارکت می کنند و نشان هایی حاکی از دستاوردهای  خود در موضوعات سنتی مانند کوهنوردی و کمک های اولیه و نیز در موضوعات امروزی تر شامل ساختن فیلم های دیجیتال و نوآوری و طراحی تارنما، دریافت می کنند.

با ابراز علاقۀ ٧٤ در صد از دختران نوجوان به موضوعات مرتبط با STEM، سازمان نشان های تازه ای در این حوزه ها به نشان های خود اضافه کرده است. به گفته آنا ماریا چاوز، مدیر عامل دختران پیشاهنگ، این تغییر در تمرکز کار سازمان در ٢٠١٢ به دنبال تحقیقی که توسط خود سازمان باعنوان نسل STEMصورت گرفت انجام شد.

بنا بر این دختری که امروز شیرینی می فروشد ممکن است مهندس یا  دانشمند فردا باشد.