آفریقا

پیام پرزیدنت اوباما برای رهبران جوان آفریقایی

پانصد رهبر جوان آفریقایی برای دومین همایش سالانه YALIو دوره آموزشی ماندلا در واشنگتن گردهم خواهند آمد و در نشستی با پرزیدنت اوباما شرکت خواهند بود.
تصویری از یک کلاس درسی خالی، درحالیکه نور از یک پنجره تخته شده به درون وارد می شود. (وزارت امور خارجه/ داگ تامپسون)

پیشرفت در مبارزه با ابولا به معنی بازگشت کودکان به مدارس...

کارکنان بهداشتی، پرسنل نظامی، و کارمندان سایر سازمان ها هم در داخل و هم در خارج از کشورهای غرب آفریقا به سختی برای کاهش...