آمریکاییان آفریقایی تبار

ردیفی از دانشجویان در لباس های فارغ التحصیلی (Thinkstock)

تحول نقش کالج ها و دانشگاه های ویژه آمریکایی های آفریقایی...

دانشجویان بین المللی بخاطر تعهد کالج ها و دانشگاه های ویژه آفریقایی تبار به عدالت اجتماعی و جایگاه آنها در تاریخ آمریکا به این مؤسسات آموزشی جذب می شوند.

قانون حق رای از مهمترین دستاوردهای دموکراسی در ایالات متحده است

فقط ٥٠ سال پیش ، شمار بسیاری از آمریکایی های آفریقایی تبار از حق رای محروم بودند. ببینید قانون حق رای ١٩٦٥ به چه دلیل حائز اهمیت بود.

تامین هزینه تحصیل پزشکی با کار در مزارع پنبه، اولین زن...

"من نه پول دارم و نه به جز کار کردن منبعی برای تامین هزینه تحصیل." این بخشی از نامه الیزا گرایر به کالج پنسیلوانیا...

“من ده سال از عمرم را صرف بازگشت در زمان کردم”

در ١٩٥٧، نُه دانش آموز آمریکایی آفریقایی تبار به دبیرستان مرکزی لیتل راک، آرکانزاس، آمدند. دیوان عالی بتازگی رأی به مغایرت داشتن جداسازی نژادی...
پرزیدنت اوباما پشت تریبون (تصاویر آسوشیتد پرس)

“راهپیمایی سلما هنوز ادامه دارد”

پرزیدنت اوباما در۷ مارس ۲٠۱۵ برای گرامیداشت پنجاهمین سالگرد راهپیمایی حقوق مدنی در سلما، آلاباما، سخنرانی کرد. این راه پیمایی ها با خشونت پلیس...
تصویری از افراد که بازو در بازوی هم دارند. (عکس از وزارت امور خارجه/ داگ تامپسون)

انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان: “همه، یعنی همه”

انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان (NAACP) در ۱۹۰۹ تأسیس شد، مدافع پیشتاز حقوق آمریکایی های آفریقایی تبار بوده است. فعالیت های این انجمن در...