اسرائیل

Skyline view of Jerusalem (© Ariel Jerozolimski/Bloomberg/Getty Images)

قانون سفارت ایالات متحده در اورشلیم و گام بعدی برای این...

پرزیدنت ترامپ هنگام اعلام به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، طرحی را برای انتقال سفارت آمریکا به آنجا آغاز کرد. چرا؟
نمایی از شهر قدیمی از فراز یک دیوار سنگی با برج (شاتر استاک)

ریشه های تاریخی به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل...

به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی پرزیدنت ترامپ نشان دهنده پشتیبانی سیاسی طولانی مدت ایالات متحده از اسرائیل و از صلح است.