برنامه هسته ای ایران

کشورهای گروه هفت در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح های...

The G7 Leaders’ Declaration supports efforts to reach a comprehensive solution by June 30 that ensures Iran does not acquire a nuclear weapon.

تلاش برای رسیدن به یک توافق هسته ای قابل راستی آزمایی...

جان کری، وزیر امور خارجه، تأکید کرد که ایالات متحده و شرکای مذاکره کننده آن در گروه ١+٥ برای محدود کردن بلند پروازی های...