جنگ جهانی دوم

Pictures on a wall of people killed in the Holocaust (© Shutterstock)

موزه هولوکاست علائم هشدار دهنده نسل کشی را آموزش می دهد

موزه یادبود هولوکاست در واشنگتن می خواهد مردم بدانند که وقوع هولوکاست اجتناب ناپذیر نبود- و همه در پیشگیری از جنایات نقش داریم.
Men surrounding a desk for the signing of the United Nations Declaration (© United Nations)

بزرگداشت اعلامیه ملل متحد

ببینید چگونه سندی که در طی جنگ جهانی دوم توسط کشورهای متفقین امضا شد، به فراهم کردن زمینه پیروزی و تشکیل سازمان ملل متحد کمک کرد.
Group of men saluting (© Mario Tama/Getty Images)

رمز ناشکسته: گرامیداشت رمزگویان ناواهو

نوامبر ماه ملی میراث بومیان آمریکا و آلاسکا است. درباره رمزگویان ناواهو، که رمزنگاری محرمانه آنها به پایان دادن به جنگ جهانی دوم کمک کرد، اطلاعات کسب کنید.
Large crowd in New York City celebrating VJ Day (© Universal History Archive/Universal Images Group/Getty Images)

خاطرات کهنه سربازان از روز پیروزی بر ژاپن

به مناسبت سالگرد روز پیروزی بر ژاپن که به جنگ جهانی دوم پایان داد، خاطرات سه کهنه سرباز آمریکایی را که در آن جنگ خدمت کرده بودند، بخوانید.
video

گرامیداشت سالروز پیروزی در اروپا

٧۵ مین سالروز پیروزی در اروپا یادآور این است که کشورهای هم پیمان توانستند با اتحاد به پیروزی دست یابند. اتحاد علیه خطراتی که امروزه ما را تهدید می کنند، به همان اندازه نیز مهم است.
Crowd in a city square (© Tom Fitzsimmons/AP Images)

آمریکایی ها چگونه روز پیروزی را در جنگ جهانی دوم جشن...

وقتی کشورهای متفقین در جنگ جهان دوم به پیروزی دست یافتند، مردم در سراسر جهان جشن
روبات زیرآبی برفراز هواپیمای غرق شده (عکس از دبیرستان استاکبریج)

روبات زیر آبی دانش آموزان در جستجوی بقایای جنگ جهانی

در زمان جنگ جهانی دوم، پالائو که یک کشور جزیره ای کوچک در بخش باختری اقیانوس آرام است، عرصۀ نبردهای سهمگین آمریکایی ها و...