خانه های خورشیدی

سه مرد در حال نصب صفحه های خورشیدی روی پشت بام (عکس از آسوشیتدپرس)

خانه سازی در ایالات متحده با استفاده بیشتر از انرژی خورشیدی

بیش از نیم میلیون خانه و کسب و کار در ایالات متحده به انرژی خورشیدی رو آورده اند. کاهش هزینه نصب صفحه های خورشیدی...