محافظت از سرزمین و میراث

یک سوسک زمردی بالغ روی درخت (عکس از آسوشیتدپرس)

راهبرد بومیان آمریکا، روشی ایده آل برای محافظت از درختان در...

برای قبیله اکویساسنی موهاک که در امتداد مرز ایالت نیویورک زندگی می کنند، درختان زبان گنجشک فقط به خاطر زیبایی شان اهمیت ندارند. اعضای...