گزارشگران مناطق جنگی

خبرنگاران نجات جان همکاران خود را تمرین می کنند. (عکس از آسوشیتد پرس)

گزارشگران مناطق جنگی خود را برای تطبیق با وضعیت آماده می...

بیشتر روزنامه نگاران در جستجوی هیجان به مکان هایی که دیگران از آنها می گریزند سفر نمی کنند. برای آنها این یک ضرورت شغلی...