یادگیری زبان انگلیسی، گفتگوهای روزمره

یک زن جوان خندان در زمین بسکتبال (عکس اهدایی از ایزابلا توکچتون)

نوجوانان از سراسر جهان می توانند با زندگی دانشگاهی در ایالات...

دانش آموزان دبیرستان از سراسر جهان اکنون می توانند از طریق EducationUSA Academy به سرپرستی وزارت امور خارجه ایالات متحده زندگی دانشگاهی را در آمریکا تجربه کنند.
گروهی از دانشجویان که برای عکس برداشتن لبخند می زنند (اهدایی مؤسسه زبان انگلیسی دانشگاه فلوریدا)

برنامه های فشرده برای یادگیری زبان انگلیسی

If you wonder if your English is good enough for a college classroom, consider an intensive English program in the U.S.

گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: صیانت از فرهنگ مان [با فایل...

Practice American English by reading and listening to these real-world everyday conversations. Here, students discuss protecting another culture.

گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: در موزه [با فایل صوتی]

Practice American English by reading and listening to these real-world everyday conversations. Here, students discuss what they will see at the museum.

گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: در رستوران [با فایل صوتی]

Practice American English by reading and listening to these real-world everyday conversations. Today, students discuss the food at cultural restaurants.

گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: جوامع فرهنگی در ایالات متحده [با...

Practice American English by reading and listening to these real-world everyday conversations. Here, students discuss multicultural and diaspora groups.

گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: فصل تعطیلات در ایالات متحده [با...

Practice American English by reading and listening to these real-world everyday conversations. Here, students discuss their plans for the holiday season.

گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: زنان و اقتصاد [با فایل صوتی]

Practice American English by reading and listening to these real-world everyday conversations. Here, students talk about women's role in the economy.

گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: زنان و ورزش [با فایل صوتی]

Practice American English by reading and listening to these real-world everyday conversations. Here, two students discuss women and sports.