آمریکایی های آفریقایی تبار

Illustration of five women with monuments in background

زنان در سیاست: یک گاه نما

در تاریخ ایالات متحده زنان در عرصه سیاست دستاوردهای بسیاری کسب کرده اند. در مورد چندی از آنها و تأثیری که به جا گذاشتند، اطلاعات بیشتر کسب کنید.
Man holding a closed umbrella, standing near a building (© Kevin Remington/Washington & Lee)

سیاهپوستان آمریکایی به تحصیلات عالی دست یافتند و با نژادپرستی مبارزه...

تد دلانی، استاد دانشگاه واشنگتن و لی نمونه ای از بسیاری از دانشگاهیان سیاهپوست بود که به طور قابل توجهی تأثیرگذار بودند.
video

زنان سیاهپوست پیشگام در رشته های STEM- ویدیو

درباره دستاوردهای دکتر پاتریشیا باث، دکتر دوروتی براون و دکتر مِی جمیسون در رشته های STEM و دستاوردهای پیشگامانه آنها اطلاعات کسب کنید.
Illustration of five people singing and playing instruments (State Dept. /D. Thompson)

افتتاح موزه ملی موسیقی آمریکایی آفریقایی تبار در نشویل

یک موزه جدید صعود موسیقی سیاهپوستان آمریکایی در ایالات متحده و تأثیر گسترده آن بر ۵۰ سبک موسیقی مختلف را شرح می دهد.
117th Congress Feature Image

تغییرات در کنگره جدید ایالات متحده – اینفوگرافیک

تعداد بی سابقه ای از زنان و اقلیت ها در کنگره صد و هفدهم ایالات متحده خدمت می کنند و ناحیه ها و ایالت های سراسر کشور را نمایندگی می کنند.
Ralph Bunche holding a medal in his left hand and shaking hands with Oscar Strauss II (© Marty Lederhandler/AP Images)

آمریکایی های آفریقایی تبار پیشگام در دیپلماسی

دیپلمات ها دیگر فقط مردان سفیدپوست با کت و شلوارهای راه راه نیستند. آمریکایی های آفریقایی تبار این ایده را به چالش کشیدند و خدمات خارجی ایالات متحده را متنوع تر و چابک تر ساختند.
Chemist Percy L. Julian wearing a white coat, standing in his lab (© Francis Miller/The LIFE Picture Collection/Getty Images)

پرسی جولیان: مخترع انقلابی، نواده برده های آفریقایی تبار

این مخترع با بصیرت بر تبعیض غلبه کرد و از گیاهان داروهای پزشکی به دست آورد. در مورد شیمیدان پرسی جولیان بیشتر بدانید.
A white and a black hand grasping inside a line-drawn heart shape Hand in hand black and white on the heart. Holding hands a couple of lovers or friends. The concept of love and friendship, support and mutual assistance, interracial relations. Stock vector isolated. (© Irina Dias/Shutterstock)

لاوینگ ها راه را برای ازدواج های میان نژادی هموار کردند

ولنتاین روز بزرگداشت عشق است، اما زمانی ازدواج میان نژادی در برخی از ایالت های آمریکا غیرقانونی بود. میلدرد و ریچارد لاوینگ به لغو این قوانین کمک کردند.
Two women unveiling a portrait of a woman (© Andrew Harnik/AP Images)

نقش اساسی هنرمندان سیاهپوست در فرهنگ آمریکایی

درباره زندگی الا فیتزجرالد، تونی موریسون ، ریتا داو، سیمون لی و ایمی شرالد و دستاوردهای فرهنگی آنها بیشتر بخوانید.