آمریکایی های آسیایی تبار

(© Barry Chin/The Boston Globe/Getty Images)

ورزشکاران درخشان آسیایی تبار در آمریکا به نسل بعدی ستاره ها...

یک کارشناس می‌گوید که دستاورد ورزشکاران آمریکایی آسیایی تبار در سال‌های اخیر الهام‌بخش بوده و چیزی است که ما "همه به دنبال آن بوده ایم."
(© Christina House/Los Angeles Times/Getty Images)

احیای محله چینی ها در شهرهای مختلف ایالات متحده

ببینید کسب و کارهای کوچک و بزرگ در محله های چینی ها در سراسر ایالات متحده چگونه در حال بازسازی و احیای محله های قدیمی هستند.
© Jessica Christian/San Francisco Chronicle/Getty Images)

با برندگان جایزه ملی شاعر جوان آمریکا آشنا شوید

از سال ۲۰۱۷، برنامه جایزه ملی شاعر جوان استعدادهای نو پا را در ایالات متحده پرورش داده است. در اینجا بیشتر بخوانید.
(© Dan Addison/University of Virginia Communications Dept.)

چگونه یک دانشور گلچین جدید ادبیات انگلیسی نورتون را گردآوری کرد

یک استاد انگلیسی انتخاب اشعار انگلیسی زبان برای گلچین ادبیات نورتون را به "جنگ اشعار" تشبیه می کند. استراتژی او: ترکیبی بین المللی.
(© Amika Dayal)

رقص یک عامل مهم در جشنواره هولی در ایالات متحده است...

جشن هولی در ایالات متحده در حال گسترش است. رقص نقش مهمی در این جشنواره رنگ ها و عشق دارد و آمریکایی ها را با بخش مهمی از فرهنگ هند آشنا می کند.
 (© Alex Livesey/Getty Images)

ورزشکاران آمریکایی که باید در مسابقات پارالمپیک زمستانی ۲۰۲۲ دنبال کرد-...

آغاز بازی های پارالمپیک زمستانی ۲۰۲۲ نزدیک است! با چند تن از ورزشکاران آمریکایی که مهارت هایشان آنها را در صحنه جهانی قرار داده است، آشنا شوید.
A white and a black hand grasping inside a line-drawn heart shape Hand in hand black and white on the heart. Holding hands a couple of lovers or friends. The concept of love and friendship, support and mutual assistance, interracial relations. Stock vector isolated. (© Irina Dias/Shutterstock)

لاوینگ ها راه را برای ازدواج های میان نژادی هموار کردند

ولنتاین روز بزرگداشت عشق است، اما زمانی ازدواج میان نژادی در برخی از ایالت های آمریکا غیرقانونی بود. میلدرد و ریچارد لاوینگ به لغو این قوانین کمک کردند.
(© Tom Pennington/Getty Images)

ورزشکاران آمریکایی که باید در مسابقات المپیک زمستانی ۲۰۲۲ دنبال کرد-...

آغاز بازی های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ نزدیک است! با چند تن از ورزشکاران آمریکایی که قصد دارند تاریخ ساز شوند و توجه تماشاگران را جلب کنند، آشنا شوید.
Pessoas olhando para itens decorativos pendurados em uma banca (© Li Jianguo/Xinhua/Getty Images)

آمریکایی ها به استقبال سال ببر می روند

بسیاری از شهرها در بحبوحه همه ‌گیری محتاطانه برای برگزاری جشن سال نو قمری در فضای باز برنامه ریزی می کنند.