چین

گارد افتخار در حال حمل پرچم های چین و ایالات متحده در برابر کاخ سفید (عکس از آسوشیتد پرس)

گفتگوهای ایالات متحده و چین بر تغییرات آب و هوا و...

President Obama hosted Chinese President Xi Jinping during his visit to Washington in September, where they discussed strengthening bilateral cooperation.
پرچم های ایالات متحده و چین به عنوان بالون های سخنرانی به کار رفته اند (عکس از شاتراستاک)

بزرگ ترین اقتصادهای جهان مسؤلیت ویژه ای در قبال آب و...

Senior U.S. and Chinese officials are meeting June 23–24 for their seventh Strategic and Economic Dialogue. Climate change is expected to top the agenda.
مردمی که در اتاقی با رنگهای گوناگون ایستاده اند (وزات نیرو)

بهبود روابط ایالات متحده – چین در ارتباط با انرژی و...

As the world’s largest economies and the largest greenhouse gas emitters, the U.S. and China have a leading role to play in addressing climate change.