برابری مدنی

(© Hutton Archive/Getty Images)

زندگی خارق العاده مری مک لئود بتون

درباره زندگی مری مک ‌لئود بتون، یک آموزگار، فعال مدنی، و رئیس کالج و تندیسی که اخیراً به افتخار او در ساختمان کنگره ایالات متحده به نمایش گذاشته شد، بیشتر بدانید.
(© J. Scott Applewhite/AP Images)

کالج ها و دانشگاه های تاریخی سیاهپوستان در برنامه فولبرایت پیشتاز...

وزارت امور خارجه از ۱۹ کالج و دانشگاه تاریخی سیاهپوستان به عنوان نهادهای پیشتاز در برنامه فولبرایت تقدیر کرد. در اینباره بیشتر بخوانید.

موفقیت و کامیابی مسلمانان در جامعه آمریکا

یک نظرسنجی اخیر از مسلمانان آمریکایی، جامعه موفق و کامیابی را نشان می دهد که بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ایالات متحده است. اطلاعات بیشتری کسب کنید.
(Screen grab of YouTube video)

ترجمه اظهارات بلندرتبه ترین مقامات به زبان اشاره

درباره نقش مهم مترجمان فدرال زبان اشاره آمریکایی در حفظ دموکراسی ما بیشتر بیاموزید.
(© John Raoux/AP Images)

تلاش یکپارچه علیه نفرت و خشونت

پرزیدنت بایدن ابتکار جدیدی را برای جلوگیری از خشونت ناشی از نفرت و ترویج وحدت در سراسر کشور آغاز می کند.
(© Marcus Ingram/WireImage/Getty Images)

شش آمریکایی برجسته که از کالج ها و دانشگاه های تاریخی...

کامالا هریس، معاون رئیس جمهور و جری رایس، اسطوره بازنشسته فوتبال آمریکایی چه وجه مشترکی دارند؟ آنها از دانشگاه های تاریخی سیاهپوستان فارغ التحصیل شدند.
(State Dept./D.A. Peterson)

این دیپلمات آمریکایی با نژادپرستی سیستماتیک در سراسر جهان مبارزه می...

دزیره کورمیه اسمیث چگونه عدالت و برابری نژادی را به عنوان بخشی از سیاست خارجی ایالات متحده ترویج می کند؟ در مورد مأموریت او و دلیل اهمیت آن بخوانید.
(© AFP/Getty Images)

اورتگا سازمان های غیردولتی نیکاراگوئه را تعطیل کرده، و ارائه خدمات...

رژیم اورتگا به لغو مجوز فعالیت ۱۴۴ سازمان غیردولتی رأی مثبت داد و سازمان های بشردوستانه، پزشکی و آموزشی را مجبور به تعطیلی کرد.
(State Dept./Ava D'Sa)

مقامات شهری به تحکیم دموکراسی متعهد می شوند

مقامات شهری از سراسر جهان، از آرژانتین گرفته تا آفریقای جنوبی، برای تحکیم دموکراسی تبادل نظر می کنند.