جامعه مدنی

(© AFP/Getty Images)

سخنرانی کینگ چگونه به آمریکا الهام بخشید

شصت سال پیش، مارتین لوتر کینگ جونیور سخنرانی را ایراد کرد که تاریخ را تغییر داد. یک محقق و یک شاعر توضیح می‌ دهند که چرا سخنان او هنوز برای آمریکایی ها تکان دهنده است.
(Courtesy of Sarah H. Cleveland)

به ارمغان آوردن تجربه و صداقت در دیوان بین المللی دادگستری

با سارا اچ. کلیولند، نامزد منتخب ایالات متحده برای تصدی کرسی قاضی در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه آشنا شوید. در صورتی که انتخاب شود، او به عنوان قاضی برای یک دوره ۹ ساله خدمت خواهد کرد.
(© Roman Hrytsyna/AP)

۵۰۰ روز مقاومت اوکراین

جنگ از مردم عادی اوکراین قهرمان ساخته است. با گذشت پانصد روز از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، با تعدادی از آنها آشنا شوید.
© Michael Hall/The Image Bank, © fizkes/iStock, © 123ducu/E+, © Zurijeta/iStock, all via Getty Images

همکاری برای پایان دادن به قاچاق انسان

یک گزارش جدید وزارت امور خارجه ایالات متحده به پایان دادن به قاچاق انسان کمک خواهد کرد. با چند تن از قهرمانانی که با این چالش جهانی مبارزه می کنند آشنا شوید.
(© Andrew Zarivny/Shutterstock.com)

اولین همایش سران شهرهای قاره آمریکا از پتانسیل رهبران محلی بهره...

اولین همایش سران شهرهای قاره آمریکا نمایندگان محلی و منطقه ای را برای رسیدگی به مسائل گوناگون از آب و هوا گرفته تا مهاجرت گرد هم خواهد آورد.
(© Patrick Semansky/AP)

بایدن به حمایت مستمر از احیای دموکراسی متعهد می شود

ایالات متحده تلاش های خود را همراه با شرکای بین المللی برای احیای دموکراسی در سراسر جهان افزایش می دهد.
(© Evgeniy Maloletka/AP)

حمایت از کودکان اوکراین

ببینید چندی از آمریکایی ها و سازمان های غیرانتفاعی برای کمک به کودکان اوکراینی چه کار می کنند و شما چگونه می توانید سهم خود را ادا کنید.
Illustration of people looking at phones while walking past

فناوری چگونه می تواند دموکراسی را تحکیم کند

فعالان از فناوری برای ترویج دموکراسی استفاده می کنند. ببینید که جنبش های عدالت اجتماعی چگونه از رسانه های اجتماعی برای افزایش آگاهی و جذب حمایت استفاده می کنند.
(© Emilio Morenatti/AP)

گزارش ایالات متحده نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۲ را مستند...

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه گفت که گزارش عملکرد کشورها در زمینه حقوق بشر نشان می دهد که در ۲۰۲۲ ما همچنان شاهد شرایط رو به وخامت حقوق بشر بودیم.