تغییرات اقلیمی

تصویر ماهواره ای رادار که یک تایفون را نشان می دهد (عکس از آسوشیتدپرس)

واکنش به چالش جهانی تغییرات آب و هوا

What will you be doing in 2025? The United States is going to be producing 26 percent less greenhouse gas than it did in 2005.
خرس قطبی در حال شکستن یخ (عکس ازUSGS )

چرا کاهش یخ های قطبی به معنای کاهش حیات است؟

همه پستانداران، از جمله آدم ها برای زنده ماندن به هوا، آب و غذا نیاز دارند. پستانداران دریایی قطبی به یک چیز بیشتر -...
توربین های بادی (عکس از آسوشیتدپرس)

باد منبع رو به رشد انرژی در آمریکا

چرا باد؟ فناوری بهتر باد به هزینه های کمتر منجر می شود. توربین های بادی و ظرفیت انتقال بیشتر، استقرار این فناوری را توسعه...
یک پلنگ منچوری که بر روی تنه درختی راه می رود (Thinkstock)

نسل پلنگ منچوری بر لبه پرتگاه

پلنگ آمور با سرعت ۶٠ مایل در ساعت می دود و قادر است شش متر به صورت افقی و سه متر به صورت عمودی...
دستانی که در حال کاشتن نهال یک درخت صنوبر هستند. (Pronatura Noreste A.C.)

دیپلماسی سبز: مسابقه برای کاشتن یک جنگل

دویدن در یک مسابقه ده کیلومتری موجب سوزاندن کالری و بهبود وضع تندرستی شما خواهد شد. فراتر از این منافع، یک مسابقه سالانه دو...