کریمه

(© Alexander Ermochenko/Reuters)

بحران در اوکراین: هزینه های انسانی

مردم اوکراین از زمان حمله نیروهای تحت رهبری روسیه به اوکراین، تصرف کریمه و تحریک درگیری ها در منطقه دنباس، رنج کشیده اند.

یک سال دیگر از اشغال کریمه توسط روسیه گذشت، اما کریمه...

همزمان با ورود اشغال کریمه توسط روسیه به سومین سال خود، جامعه جهانی نسبت به اوضاع این شبه جزیره اوکراین نگران است.
زنی در یک درگاهی نشسته و دختری را نگاه داشته است (عکس آسوشیتدپرس)

افزایش خشونت روسیه علیه تاتارهای کریمه

با نزدیک شدن به دومین سالگرد اشغال کریمه توسط روسیه، تاتارهای کریمه همچنان از ظلم و ستم نیروهای اشغالگر روسیه رنج می برند.
سربازان مسلح در یونیفورم بدون علامت در جلو خود روهای زرهی (عکس از آسوشیتدپرس)

حقوق بشر در کریمه تحت اشغال روسیه رو به وخامت...

Human rights have gotten much worse in Crimea under Russia’s occupation, especially for members of the peninsula’s Crimean Tatar community.

وضعیت رو به وخامت روزنامه نگاران در کریمه

Recent raids and detentions against independent Crimean journalists indicate that press freedom in Crimea continues to deteriorate under Russian occupation.

روسیه باید به آزادی رسانه ها احترام بگذارد

The shutdown of Crimean Tatar media outlets is the latest in an alarming pattern of discrimination, intimidation and persecution by Russian authorities.
یک مرد جوان از لای دروازه یک مرد تاتار اهل کریمه را که در حال ترک مسجد است نگاه می کند. (عکس از آسوشیتدپرس)

کریمه: قوانین سرکوبگرانه، افزایش اذیت و آزارها

یک سال پیش، در ۱۶ مارس، روسیه یک همه پرسی غیر قانونی را در منافات با قانون اساسی اوکراین سازمان داد و به خاطر این اقدام...
یک زوج جوان روی تپه نشسته اند. (عکس از آسوشیتدپرس)

کریمه: شهروندی اجباری

یک سال پیش، در ۱۶ مارس، روسیه یک همه پرسی غیر قانونی را در منافات با قانون اساسی اوکراین سازمان داد و به خاطر این اقدام...
یک مرد جوان لب دریا نشسته و سرش پایین است (عکس از آسوشیتدپرس)

کریمه: کاهش گردشگری، افزایش تورم

یک سال پیش، در ۱۶ مارس، روسیه یک همه پرسی غیر قانونی را در منافات با قانون اساسی اوکراین سازمان داد و به خاطر این اقدام...