جمع سپاری

Children watch a jaguar in a cage

نوآوران “زوهکاتون” به دنبال پایان دادن به قاچاق حیات وحش...

فناوری های جدیدی که به عنوان بخشی از مسابقه سالانه زوهکاتون وزارت امور خارجه ایالات متحده توسعه داده شدند، به مبارزه با قاچاق حیات وحش در سراسر جهان کمک می کنند.
ایدن فول در حال ارائه کار خود روی صحنه. ((Flickr/TEDxYouthSD

سرمایه گذاری جمعی برای مقابله با تغییرات آب و هوا در...

ایدن فول دستگاه ارزان قیمتی را اختراع کرده است که صفحه های خورشیدی را قادر می سازد به سمت آفتاب بچرخند. شما هم ایده هایتان را به اشتراک بگذارید.