حقوق ناتوانان

(© Gerry Broome/AP Images)

کارمندان دارای معلولیت باعث تقویت شرکت های آمریکایی می شوند

برای کارفرمایان آمریکایی، اکتبر ماه ملی آگاهی از اشتغال معلولین، زمانی برای تمرکز بر استخدام کارمندان دارای معلولیت است.
(Screen grab of YouTube video)

ترجمه اظهارات بلندرتبه ترین مقامات به زبان اشاره

درباره نقش مهم مترجمان فدرال زبان اشاره آمریکایی در حفظ دموکراسی ما بیشتر بیاموزید.
(© Rick Bowmer/AP Images)

ماه افتخار معلولیت، بزرگداشت سالگرد تصویب قانون آمریکایی‌ های دارای معلولیت

ژوئیه ماه افتخار معلولیت است. افراد دارای معلولیت در این ماه دستاوردهای خود را جشن می گیرند و از حقوق خود دفاع می کنند.
(© Shutterstock.com)

تحصیل در “غار” دانشگاه کالیفرنیا به دانشجویان نابینا الهام بخشید

دانشجویان نابینایی که در اواخر سال های دهه ۱۹۸۰ در یکی از دانشگاه های کالیفرنیا تحصیل می کردند، مکانی را پیدا کردند که آنها را به نوآوری تشویق کرد: "غار".
(© Stefan Rousseau/PA Images/Getty Images)

زنان قدرتمند دنیا را تغییر می دهند و از حقوق معلولین...

با پنج زن الهام بخش از سراسر جهان آشنا شوید که از حقوق بشر و جوامع عادلانه و فراگیر دفاع می کنند.
(© Media Access Awards Presented by Easterseals/Getty Images)

بزرگداشت روز جهانی سندروم داون

هزاران آمریکایی مبتلا به سندرم داون در مشاغل مختلف کار می کنند و به طور فزاینده دیده و نمایندگی می شوند.
(© Tom Fitzsimmons)

سارا مینکارا، مدافع حقوق معلولین در وزارت امور خارجه

سارا مینکارا زندگی حرفه ای خود را به دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت اختصاص داده است. ببینید که او اکنون در وزارت امور خارجه چه کار می کند.
 (© Scott Legato/Getty Images)

مترجمان زبان اشاره چگونه کار می کنند؟

در مورد قوانین فدرال که دسترسی به مترجمان زبان اشاره در ایالات متحده را ملزم می نمایند، بیشتر بیاموزید.
(© Susanne Tauke/LIFEhouse™)

طراحی جهانی میان خانه سازان رواج می یابد

دو معمار در مورد طراحی جهانی خانه که ایمنی، دسترسی و راحتی همه افراد را بدون فدا کردن سبک فراهم می کند، صحبت می کنند.