خشکسالی

(© Ivan Alvarado/Reuters)

اِل نینو می تواند باعث وخیم تر گشتن بحران جهانی گرسنگی...

تلاش‌های ایالات متحده برای بهبود تکنیک ‌های کشاورزی و ماهیگیری به کشورها کمک می‌کند تا برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی از جمله اِل نینو آماده شوند.
عکس تاریخی از توفان گرد و غبار که به یک ساختمان نزدیک می شود. (© AP Images)

دانشمندان ایالات متحده برای جلوگیری از بیابان زایی تلاش می کنند

دانشمندان ایالات متحده در حال توسعه فناوری های نوین و رویکردهای جدید جهت کاهش بیابان زایی هستند و در برخی موارد زمین های آسیب دیده را به حاصلخیزی گذشته خود باز می گردانند.
(USAID)

کمک به بهبود امنیت غذایی در افغانستان

یک برنامه آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده با ارائه آموزش و منابع لازم به کشاورزان در سرتاسر افغانستان کمک می کند تا تولید محصولات خود را دو برابر کنند.
(State Dept.)

دفاع از تنوع زیستی و منابع آب در جهان

مونیکا مدینا به عنوان اولین فرستاده ویژه ایالات متحده در زمینه تنوع زیستی و منابع آب از اقدامات حفاظتی از طبیعت در خارج از کشور حمایت خواهد کرد.
(USAID Cairo)

کمک به کشاورزان در خاورمیانه و شمال آفریقا در طول بحران...

کشاورزان خاورمیانه و شمال آفریقا با فشار ناشی از تغییرات اقلیمی و درگیری ها روبرو هستند. ببینید ایالات متحده چگونه به آنها در افزایش تولید محصولاتشان کمک می کند.
(© Naireeta Services)

کمک به کشاورزان در آسیا، آفریقا برای غلبه بر سیل و...

یک شرکت در هند نحوه ذخیره آب طوفان را برای آبیاری به کشاورزان می آموزد، و با ایالات متحده برای اشتراک گذاری اختراع خود را در سراسر جهان همکاری می کند.
(© Farah Abdi Warsameh/AP Images)

ارسال یک میلیارد دلار کمک غذایی اضطراری ایالات متحده به آفریقا

بخشی از کمک ۲٬۷۶ میلیارد دلاری ایالات متحده که پرزیدنت بایدن در ماه ژوئن برای مقابله با ناامنیتی غذایی اعلام کرده بود، به چند کشور آفریقایی رسیده است.
(© Tiksa Negeri/Reuters)

محموله غلات اوکراین با کمک ایالات متحده به آفریقا می رسد

سازمان ملل متحد و دولت ایالات متحده برای حصول اطمینان از رسیدن غلات اوکراین به دست نیازمندترین جوامع تلاش می کنند.
(USAID/Syria)

کمک به کشاورزان در سوریه برای مقابله با بحران غذایی

آژانس توسعه بین ‌المللی ایالات متحده با ارائه بذرهای باکیفیت به کشاورزان گندم در شمال شرقی سوریه به مقابله با بحران غذایی در منطقه کمک می کند.