یادگیری زبان انگلیسی

می خواهید مثل یک آمریکایی صحبت کنید؟ اصطلاحات ورزشی را بیاموزید.

آمریکایی ها علاقه دیوانه واری به ورزش دارند. اگر می خواهید مثل یک آمریکایی صحبت کنید، مهم است که چندی از اصطلاحات ورزشی را...