رهبران زن

(© Press Information Department/AP Images)

با اولین قاضی زن دیوان عالی پاکستان آشنا شوید

عایشه مالک، فارغ التحصیل دانشکده حقوق هاروارد، به اولین قاضی زن در دیوان عالی پاکستان تبدیل گشت و نقطه عطفی را در تاریخ این کشور رقم زد.
(© Paul Hosefros/The New York Times/Redux)

فیلیس اوکلی: پیشگام زنان در عرصه دیپلماسی

جالینا پورتر، معاون ارشد سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تأثیر فیلیس اوکلی بر حرفه زنان در وزارت امور خارجه می نویسد.
(© Benjamin Mussa Nyondo)

دانش آموخته آکادمی زنان کارآفرین جان زنان را نجات می دهد...

وزارت خارجه ایالات متحده به زنان کمک می کند تا کسب و کار خود را راه اندازی کنند. ببینید چگونه یک دانش آموخته آکادمی زنان کارآفرین به نجات جان زنان باردار در آفریقا کمک می کند.
Joy Harjo at a podium (© Valerie Macon/AFP/Getty Images)

شاعر آمریکایی جوی هارجو: “همیشه شعری وجود دارد که می تواند...

جوی هارجو ، ملک الشعرا ایالات متحده می گوید که پس از یک دوره فشار ناشی از همه گیری ویروس و تنش نژادی برای آرامش و درس های آموخته شده به شعر رو می آورد.
Foto combinada de seis mulheres (Depto. de Estado)

این زنان جهانی امن تر و بهتری می سازند

زنان در سراسر جهان از حقوق بشر و حاکمیت قانون دفاع می کنند. با ۱۲ دریافت کننده جوایز بین المللی زنان شجاع امسال آشنا شوید.
Forro de libro con retrato de Gulbahar Haitiwaji (Foto cedida por Éditions des Équateurs)

نویسندگان اویغور موارد سوءرفتار در وطن خود را شرح می دهند

دو زن اویغور تجربه های خود را در اردوگاه‌های جمهوری خلق چین بازگویی و منتشر می کنند. درباره آنها بیشتر بخوانید.
(USAID/Morgana Wingard)

ترویج دولت باز در آسیای جنوبی و مرکزی

کنشگران در آسیای جنوبی و مرکزی برای حکومتداری خوب و شفاف تر تلاش می کنند. درباره چند تن از آنها و حمایت ایالات متحده از تلاش هایشان بیشتر بخوانید.
(© Monica Almeida/The New York Times/Redux)

زنان سیاهپوست در ادبیات معاصر تحول ایجاد می کنند

با شش زن سیاهپوستی که برخی از بهترین آثار ادبی آمریکا را در چهل سال گذشته نوشته، ویرایش یا منتشر کرده اند، آشنا شوید.
(© Tom Fitzsimmons)

سارا مینکارا، مدافع حقوق معلولین در وزارت امور خارجه

سارا مینکارا زندگی حرفه ای خود را به دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت اختصاص داده است. ببینید که او اکنون در وزارت امور خارجه چه کار می کند.