رهبران زن

Foto combinada de seis mulheres (Depto. de Estado)

این زنان جهانی امن تر و بهتری می سازند

زنان در سراسر جهان از حقوق بشر و حاکمیت قانون دفاع می کنند. با ۱۲ دریافت کننده جوایز بین المللی زنان شجاع امسال آشنا شوید.
Forro de libro con retrato de Gulbahar Haitiwaji (Foto cedida por Éditions des Équateurs)

نویسندگان اویغور موارد سوءرفتار در وطن خود را شرح می دهند

دو زن اویغور تجربه های خود را در اردوگاه‌های جمهوری خلق چین بازگویی و منتشر می کنند. درباره آنها بیشتر بخوانید.
(USAID/Morgana Wingard)

ترویج دولت باز در آسیای جنوبی و مرکزی

کنشگران در آسیای جنوبی و مرکزی برای حکومتداری خوب و شفاف تر تلاش می کنند. درباره چند تن از آنها و حمایت ایالات متحده از تلاش هایشان بیشتر بخوانید.
(© Monica Almeida/The New York Times/Redux)

زنان سیاهپوست در ادبیات معاصر تحول ایجاد می کنند

با شش زن سیاهپوستی که برخی از بهترین آثار ادبی آمریکا را در چهل سال گذشته نوشته، ویرایش یا منتشر کرده اند، آشنا شوید.
(© Tom Fitzsimmons)

سارا مینکارا، مدافع حقوق معلولین در وزارت امور خارجه

سارا مینکارا زندگی حرفه ای خود را به دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت اختصاص داده است. ببینید که او اکنون در وزارت امور خارجه چه کار می کند.
(© Paul Zinken/dpa/Getty Images)

پایان دادن به مزاحمت های خیابانی در همه جا

درباره نحوه برخورد سه سازمان با آزار و اذیت خیابانی برای زنان، رنگین پوستان و اعضای جامعه LGBTQI + آشنا شوید.
(Courtesy of Social Visão do Bem) Women in orange shirts packing boxes (Courtesy of Free Soul Foods)

آکادمی زنان کارآفرین به زنان برزیلی الهام می بخشد

برنامه ای با بودجه وزارت امور خارجه در برزیل به ۹۰ زن آموزش داد تا کسب و کار خود را توسعه دهند. درباره این برنامه بیشتر بخوانید.
(© Antoine Gyori/Corbis/Getty Images)

بزرگداشت ژوزفین بیکر در پانتئون

ژوزفین بیکر رقصنده، خواننده، هنرپیشه، و فعال حقوق مدنی اسطوره ای در ۳۰ نوامبر به پانتئون، آرامگاه مشاهیر فرانسه در پاریس راه یافت. در اینباره بیشتر بخوانید.
(© Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

انتشار تمبر یابود چهره های برجسته آمریکا توسط اداره پست ایالات...

اداره پست ایالات متحده سالانه به مناسبت های مختلف و برای گرامیداشت چهره های مشهور و یا جنبه هایی از زندگی آمریکایی، سالانه ده ها تمبر پستی منتشر می کند.