ختنه زنان (FGM)

یک زن در مومبای به مناسبت روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان شمع روشن می کند. (عکس از آسوشیتدپرس)

آمار وحشت انگیز خشونت علیه زنان و آنچه شما می توانید...

در حال حاضر، از هر سه زن، یک نفر خشونت یا سوء رفتار را تجربه خواهد کرد. از ١٦ روز فعالیت برای مبارزه علیه خشونت مبتنی بر جنسیت حمایت و این روند را معکوس کنید.
گل در دست یک فرد (عکس از آسوشیتدپرس)

خشونت علیه زنان و دختران به همه آسیب می رساند

خشونت علیه زنان و دختران مشکلی جدی و شایع در مقیاس جهانی است، ولی از طریق قوانین مناسب قابل پیشگیری است.
یک دختربچه از درون دو ذره بین نگاه می کند. (عکس از آسوشیتدپرس)

سرمایه گذاری در امور دختران هوشمندانه است

Girls' human rights are abused and they are deprived of education in many countries around the world, yet educating girls is key to strong economies.
تصویری از پیکار گُلبرگ رُز برای پایان دادن به ناقص سازی جنسی زنان (عفو بین المللی)

زمان پایان دادن به ختنه زنان فرارسیده است

بیش از ۱۲۵ میلیون زن و دختر در سراسر جهان با عواقب عمل ختنه یا ناقص سازی جنسی که به آن FGM/C نیز گفته می شود زندگی می...