آزادی انجمن

(© John Lamparski/Getty Images)

حمایت جوامع روسی زبان در نیویورک از اوکراین

با ساکنان نیویورک سیتی که خانواده‌هایشان از روسیه و سایر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق مهاجرت کرده اند و از اوکراین حمایت می‌کنند، آشنا شوید.
(© Vincent Yu/AP Images)

سرکوب آزادی ها در هنگ کنگ همچنان ادامه دارد

جمهوری خلق چین سرکوب خود در هنگ کنگ را گسترش می دهد و آزادی هایی را که زمانی وعده داده بود از آن محافظت کند، نقض می کند.
(© Michael M. Santiago/Getty Images)

“روس ها در ایالات متحده حمله به اوکراین را محکوم می...

ساکنان ایالات متحده که خود را با میراث روسی شناسایی می کنند، از راه های مختلف حمایت خود از مردم اوکراین را نشان می دهند.
(© Andalou Agency/Getty Images)

شهروندان روس به دلیل اعتراض به جنگ تجاوزکارانه پوتین در اوکراین...

هزاران شهروند روس علناً علیه جنگ پوتین در اوکراین موضع گرفته اند، در خیابان ها تظاهرات می کنند و خواستار صلح هستند.
(© Hannibal Hanschke/Getty Images)

تظاهرات در شهرهای سراسر جهان در حمایت از اوکراین – گالری...

مردم سراسر جهان برای نشان دادن همبستگی خود با اوکراین و مخالفت با تهاجم بی‌دلیل روسیه تظاهرات کردند.
(© Lev Radin/Pacific Press/LightRocket/Getty Images)

آمریکایی های اوکراینی تبار حمایت خود از اوکراین را نشان می...

ببینید برخی از آمریکایی های اوکراینی تبار در سرتاسر ایالات متحده در مورد تجاوز روسیه به اوکراین چه می گویند.
(© Ng Han Guan/AP Images)

کشورهای جهان مصراً از چین می خواهند که به حقوق بشر...

کشورهای جهان به جمهوری خلق چین فشار می آورند تا به نقض حقوق بشر اویغورها و دیگر اقلیت های قومی در سین کیانگ پایان دهد.
(© Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

ایالات متحده به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد

ایالات متحده برای یک دوره سه ساله در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک کرسی خواهد داشت و برای دفاع از حقوق همه انسان ها از جمله گروه های به حاشیه رانده شده تلاش خواهد کرد.

ایالات متحده از حق اعتراض به ناعدالتی محافظت می کند –...

آمریکایی ها از آزادی هایی برخوردار هستند که توسط متمم اول قانون اساسی کشور تضمین می شوند و آنها را قادر می سازند تا در دولت خود تغییر ایجاد کرده و به سوی یک اتحادیه بهتر گام بردارند.