آزادی مذهب

(© Antonello Veneri/AFP/Getty Images)

ایالات متحده در کنار مدافعان آزادی مذهبی می ایستد

ایالات متحده از تلاش های شرکای بین المللی خود برای دفاع از آزادی مذهبی در سراسر جهان حمایت می کند. در اینباره اطلاعات بیشتر کسب کنید.
(© Emilio Morenatti/AP)

گزارش ایالات متحده نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۲ را مستند...

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه گفت که گزارش عملکرد کشورها در زمینه حقوق بشر نشان می دهد که در ۲۰۲۲ ما همچنان شاهد شرایط رو به وخامت حقوق بشر بودیم.
(© Drazen Zigic/Shutterstock.com)

ماه رمضان در آمریکا

در ایالات متحده، سنت های ماه مبارک رمضان آداب و رسوم مسلمانان سراسر جهان را در بر می گیرد. سه مسلمان تجربه منحصر به فرد خود را در ماه رمضان در آمریکا توصیف می کنند.
(Courtesy of Ory Abramowicz)

تجلیل از بازماندگان هولوکاست از طریق خدمات عمومی

۲۷ ژانویه، روز بین المللی یادبود هولوکاست است. با چند تن از نوادگان بازماندگان هولوکاست که در وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده خدمت می کنند، آشنا شوید.
(© Steve Skjold/Alamy)

دین و جامعه در ایالات متحده

مردم در عبادتگاها با هم دین و آیینان خود جامعه تشکیل می دهند و با هم رویدادهای خاص را جشن می گیرند.
(© Nathan Bilow/AP Images)

یک سنت پاییزی: یهودیان آمریکایی روزهای مقدس را جشن می گیرند

با روش هاشانا و یوم کیپور، روزهای مقدس یهودیان آشنا شوید. این مقاله بخشی از یک مجموعه درباره جشن های مذهبی است که در آمریکا برگزار می شوند.

موفقیت و کامیابی مسلمانان در جامعه آمریکا

یک نظرسنجی اخیر از مسلمانان آمریکایی، جامعه موفق و کامیابی را نشان می دهد که بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ایالات متحده است. اطلاعات بیشتری کسب کنید.
(© Wojtek Radwanski/AFP/Getty Images)

ایالات متحده از مدیر موزه آشویتس- بیرکناو تجلیل می کند

ایالات متحده از مدیر موزه هولوکاست به دلیل تلاش هایش برای گسترش شناخت و درک تاریخ هولوکاست تقدیر کرد.
(© Christian Sender/Getty Images)

آزادی مذهبی: یک اصل بنیادین ایالات متحده

برای بررسی وضعیت آزادی مذهبی و کارنامه دولت ها در این زمینه در نزدیک به ۲۰۰ کشور و قلمرو، به گزارش ۲۰۲۱ وزارت امور خارجه مراجعه کنید.