حکومت داری خوب

Personal walking down dark and empty street (© Ebrahim Noroozi/AP Images)

مقامات ایران در پی سوءمدیریت، در ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور...

سوء مدیریت رژیم ایران اقتصاد کشور را در مقابل شیوع کووید-۱٩ آسیب پذیر کرده است. درباره بی کفایتی دولت ایران در سامان دادن به اقتصاد کشور بیشتر بخوانید.
Illustration showing judge's gavel lying on laptop with drawing of vaccine promotion

ایالات متحده با کلاهبرداری ها در رابطه با کووید-١٩ به شدت...

وزارت دادگستری ایالات متحده حکم مسدودسازی یک تارنما را که واکسن تقلبی برای کووید-١٩ می فروخت، صادر کرد. ببینید این نهاد چگونه از آمریکایی ها در مقابل اینگونه کلاهبرداری ها محافظت می کند.
Man speaking while standing, flanked by two men sitting in the background (© Bob Child/AP Images)

نقش نامزد حزب سوم در انتخابات ایالات متحده

ببینید نامزدهای حزب سوم و مستقل چگونه می توانند در انتخابات ایالات متحده تأثیر بگذارند.
طرحی از شهبالی که از دستی پر می گیرد (داگ تامسون وزارت امور خارجه)

دموکراسی می خواهید؟ از مطبوعات آزاد و فعال محافظت کنید.

یک دموکراسی نیرومند مطبوعات آزاد را تشویق می کند، مطبوعاتی که آگاهی رسانی می کنند، به دیدگاه های گوناگون توانایی می بخشند، و رهبران را پاسخگو قرار می دهند.
Outline of chart comparing U.S. and Chinese IPR protections (State Dept./S. Gemeny Wilkerson)

برای ارائه یک ایده جدید به بازار، محیط تجاری حائز اهمیت...

اقتصادهای امروزی توسط حقوق مالکیت فکری تقویت می شوند. بنابراین قوانین برای محافظت از حقوق مخترعان و نوآوران حیاتی می باشند. ببینید آمریکا چگونه به رشد و موفقیت نوآوران کمک می کند.
Woman holding an i voted sticker (© Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

برگه های رأی در انتخابات ایالات متحده به چندین زبان ارائه...

رأی گیری یکی از پایه های مهم دموکراسی است. ایالات متحده برگه های رأی را به چندین زبان منتشر می کند تا به رأی...
Woman walking past colorful voting booths

ویروس کرونا، شیوه برگزاری انتخابات را تغییر می دهد … نه...

انتخابات ملی ایالات متحده سال جاری ممکن است چالش برانگیزتر از گذشته باشد، ولی دموکراسی ایالات متحده نخواهد گذاشت ویروس کرونا آن را تغییر دهد.
گرامیداشت از زنان شجاع (عکس از شاتر استاک)

چرا باید از زنان شجاع قدردانی کرد؟

جایزه بین المللی زنان شجاع تنها درباره برندگان این جوایز نیست. آنها سرمشق و الهام بخش زنان بیشتری برای ایجاد تفاوت در خدمات همگانی هستند.

انعکاس واقعیت ها: گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه

گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه کشورها را رده بندی یا قضاوت نمی کند، بلکه عملکرد و کارنامه آنها طبق معیارهای بین المللی بررسی و ثبت می شوند.