GPA ویدیوهای

(D.A. Peterson/State Dept.)

میراث ماندگار جودیت هیومن- ویدیو

جودیت هیومن که در چهارم مارس در گذشت، بیش از پنج دهه برای حقوق افراد دچار معلولیت تلاش و مبارزه کرد.
View of Earth from space (State Dept.)

محافظت از سیاره مان در روز زمین – ویدیو

در این روز زمین، ببینید که ایالات متحده برای کمک به کاهش اثرات بحران اقلیمی برای یک سیاره سالم تر چه اقداماتی را انجام می دهد.

آینده دموکراسی- ویدیو

از طریق دموکراسی است که همه صداها شنیده می شوند و پیشرفت حاصل می شود. دستیابی به آرمان های آزادی و برابری مستلزم تلاش مداوم می باشد.

ایالات متحده از حق اعتراض به ناعدالتی محافظت می کند –...

آمریکایی ها از آزادی هایی برخوردار هستند که توسط متمم اول قانون اساسی کشور تضمین می شوند و آنها را قادر می سازند تا در دولت خود تغییر ایجاد کرده و به سوی یک اتحادیه بهتر گام بردارند.

ایالات متحده به همه گیری کووید-۱۹ پاسخ می دهد – ویدیو

ایالات متحده برای مقابله با کووید-۱۹ واکسن ایمن و کمک های بشردوستانه ارائه می دهد. درباره راهبردی ایالات متحده برای کمک به جهان در بهبودیابی از همه گیری این بیماری بیشتر بخوانید.

ایالات متحده و COVAX از واکسیناسیون ضد کووید-۱۹ در سراسر جهان...

ایالات متحده از تلاش های COVAX برای توزیع عادلانه واکسن کووید-۱۹ در سراسر جهان حمایت به عمل می آورد. در مورد این ابتکار برای پایان دادن به همه گیری کووید-۱۹ بیشتر بیاموزید.

زنان سیاهپوست پیشگام در رشته های STEM- ویدیو

درباره دستاوردهای دکتر پاتریشیا باث، دکتر دوروتی براون و دکتر مِی جمیسون در رشته های STEM و دستاوردهای پیشگامانه آنها اطلاعات کسب کنید.

آزادی بیان تنها محدود به گفتار نیست- ویدیو

در ایالات متحده، آزادی بیان به حرف و گفتار محدود نمی شود. شکل های گوناگون بیان توسط قانون اساسی ایالات متحده محافظت می شوند.

آزادی مطبوعات به چه دلیل مهم است – ویدیو

روزنامه نگاری آزاد و مستقل به پیشرفت جوامع دموکراتیک کمک می کند. ببینید ایالات متحده چگونه از آزادی مطبوعات محافظت می کند.