هالووین

(© David Dee Delgado/Getty Images)

آمریکایی ها هالووین را با یک هدف خاص جشن می گیرند

در ۲۰۲۲ قاشق زنی جشن هالووین برای جمع آوری کمک های مالی برای کمپین یونیسف و یاری رسانی به کودکان سراسر جهان دیجیتالی می شود. فقط کد کیو آر را اسکن و کمک های مالی خود را اهدا کنید!

گفتگوهای روزمره برای نوآموزان انگلیسی: لباس هالووین [با فایل صوتی]

Practice American English by reading and listening to these real-world everyday conversations. Here, students talk about their Halloween costumes.