برنامه های بهداشتی

(© UNICEF Ethiopia)

ایالات متحده کشورها را برای حمایت از توزیع جهانی واکسن بسیج...

ایالات متحده و Gavi برای جمع آوری کمک های مالی برایCOVAX ، ابتکاری برای مبارزه با همه گیری کووید-۱۹ و ارائه واکسن به فقیرترین کشورهای جهان، همکاری می کنند.
Seventeen people standing on stage, posing for a group photo (State Dept./Saadia Dayal)

ایالات متحده از درمانگاه ها برای تراجنسیتی ها در هند پشتیبانی...

طی سه سال گذشته، سرکنسولگری ایالات متحده در کلکته به ایجاد روابط عمومی و خصوصی با هدف گشایش درمانگاه های تراجنسیتی به هند کمک کرده است.
Vial of vaccine

ایالات متحده و COVAX برای واکسیناسیون جهانی همکاری می کنند

ایالات متحده با شرکای بین المللی خود برای حمایت از توزیع واکسن های ایمن و موثر ضد کووید-۱۹ همکاری می کند. در مورد این تلاش جهانی اطلاعات بیشتر کسب کنید.
Gayle Smith standing a podium in front of Antony Blinken (© Al Drago/AP Images)

رهبری ایالات متحده مبارزه جهانی علیه کووید-۱۹ را تقویت می کند

ایالات متحده با شرکای بین المللی همکاری می کند تا واکسن ضد کووید-۱۹را در دسترس همه در همه جا قرار دهد. درباره این تلاش جهانی بیشتر بدانید.
(D. Thompson/State Dept.)

آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده امکانات برای شستشوی دست ها...

ببینید آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده چگونه شستشوی دست ها با آب و صابون را به عنوان بخشی مهم در جلوگیری از شیوع کووید-۱۹ در کشورهای در حال توسعه ترویج می کند.
Woman standing among tall crops (USAID)

مشارکت ایالات متحده و هند برای مبارزه با فقر در آسیا...

ایالات متحده و هند در محافظت از محصولات به کشاورزان در آفریقا، و بهبود نظام بهداشتی در کشورهای آسیایی با یکدیگر همکاری می کنند.
Vials of vaccine and a syringe (©

بایدن حمایت ایالات متحده از واکسیناسیون کووید-۱۹ در خارج از کشور...

ایالات متحده به ابتکار COVAX می پیوندد، اقدامی جهانی برای حصول اطمینان از دسترسی همه کشورها به واکسن های کووید-۱۹. درباره تلاش های ایالات متحده برای واکسیناسیون بیشتر بخوانید.
Man wearing surgical mask getting vaccination (© Patrick Semansky/AP Images)

بایدن به حمایت از واکنش جهانی در مبارزه با کووید-۱۹ اولویت...

دولت بایدن برای مقابله با کووید-۱۹ در سراسر جهان و احیای نقش ایالات متحده به عنوان یک رهبر جهانی در عرصه بهداشت عمومی اقدامات جدی را پیش می گیرد.
World Health Organiaztion insignia (© Shutterstock)

ایالات متحده همکاری خود با سازمان جهانی بهداشت را از سر...

پرزیدنت بایدن به عنوان بخشی از تلاش گسترده تر برای پایان دادن به همه گیری کووید-۱۹، بلافاصله رابطه ایالات متحده با سازمان جهانی بهداشت را از سر می گیرد.