فناوری های بهداشت

فناوری نوین و یک تراشه کامپیوتری به جوان فلج امید تازه...

ایان برکهارت پس از فلج شدن در یک حادثه غواصی فعالیت خود را در زمینه کمک به یک مرکز پزشکی محلی جهت یافتن راه هایی برای بازیابی توان استفاده از دست هایش، آغاز کرد.

دستگاه نوآورانه یک نوجوان در نمایشگاه علوم کاخ سفید تاریخ ساز...

دستگاه کم هزینه مایا وارما می تواند پنج نوع بیماری ریوی را تشخیص دهد. این دستگاه همچنین یک بورسیه را برای مدرسه او به ارمغان آورد. ببینید که در پس طراحی او قرار دارد و همچنین چه آینده ای در انتظار این مخترع جوان است.

کنترل کیفیت هوا در سطح محلی در ایالات متحده

A new generation of inexpensive, portable devices that allow air quality monitoring to be more targeted is being tested in cities across the U.S.