کمک های انسان دوستانه

(U.S. Government)

ایالات متحده واکسن های کووید-۱۹ را به سراسر جهان ارسال می...

ایالات متحده میلیاردها دلار به توزیع واکسن های کووید-۱۹ ، کمک مالی به کوواکس، و ارائه تجهیزات پزشکی به کشورهای سراسر جهان اختصاص می دهد.
(© Brian Inganga/AP Images)

ایالات متحده ۵۸۰ میلیون دلار به سازمان های جهانی برای مبارزه...

سازمان ‌های چندجانبه در سراسر جهان با همه‌ گیری کووید-۱۹ مبارزه می ‌کنند. ببینید ایالات متحده چگونه از این تلاش های حیاتی حمایت می کند.
یک زن با کت آزمایشگاهی برای تزریق واکسن آماده می شود (U.S. Government)

ایالات متحده واکسن های کووید-۱۹ را به سراسر جهان ارسال می...

ایالات متحده میلیاردها دلار به توزیع واکسن های کووید-۱۹ ، کمک مالی به کوواکس، و ارائه تجهیزات پزشکی به کشورهای سراسر جهان اختصاص می دهد.
(© UNICEF/Sujan)

رفع چالش های تحویل واکسن

بسیاری از دوزهای واکسن کووید-۱۹ باید در دمای زیر صفر نگهداری شوند. ببینید ایالات متحده و شرکا چگونه از مؤثر باقی ماندن واکسن های اهدایی اطمینان حاصل می کنند.
یک متخصص پزشکی به یک زن واکسن تجویز می کند. (U.S. Government)

ایالات متحده واکسن های کووید-۱۹ را به سراسر جهان ارسال می...

ایالات متحده میلیاردها دلار به توزیع واکسن های کووید-۱۹ ، کمک مالی به کوواکس، و ارائه تجهیزات پزشکی به کشورهای سراسر جهان اختصاص می دهد.
(© Morry Gash/AP Images)

ایالات متحده تولید واکسن را تا یک میلیارد دوز افزایش می...

به پاس ابتکار عمل کاخ سفید، جهان از سال آینده به ۱ میلیارد دوز اضافی واکسن کووید-۱۹ دسترسی خواهد داشت.
Man in military uniform holding gun approaching door on a ship ((U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Tamara Vaughn) 

فرماندهی ایالات متحده در آفریقا به شرکا در ایجاد امنیت و...

ستاد فرماندهی ایالات متحده در آفریقا در مقابله با گروه های افراطی و مبارزه با کووید-۱۹ از کشورهای آفریقایی حمایت می کند. درباره بسیاری از مشارکت های AFRICOM اطلاعات کسب کنید.
(© Lulama Zenzile/Die Burger/Gallo Images/Getty Images)

گسترش تولید واکسن کووید-۱۹ در آفریقا

یک تولید کننده آمریکایی قصد دارد یک مرکز تولید واکسن کووید-۱۹ را در آفریقا راه اندازی کند. ببینید ایالات متحده از چه راه های دیگری از واکسیناسیون در آفریقا حمایت می کند.
(© Arielle Moncure/UNHCR)

ایالات متحده سقف پذیرش پناهندگان را دو برابر می کند

ایالات متحده تعداد پناهندگانی را که در سال مالی آینده برای اسکان مجدد خواهد پذیرفت، دو برابر کرده است. در اینباره بیشتر بدانید.