اصطلاحات

دو پا در ساحل کنار آب (عکس از شاتراستاک)

دل به دریا بزنید و چند اصطلاح آمریکایی را درباره آب...

“Getting your feet wet” doesn’t have to involve water. Americans use the phrase to say they’re trying something new. Here are other ocean-inspired idioms.
یک دختر فارغ التحصیل جلوی قفسه های کتابخانه، پول در دست گرفته است. (عکس از شاتراستاک)

برای انگلیسی یادگرفتن زیاد هم به پول احتیاج ندارید

It's often said that if you want the best, you have to "pay top dollar." But some of the best things in life — such as learning English — are indeed free.

شاخ و برگ اصطلاحات آمریکایی

Ready to “branch out” and try something new? Try using one of these tree-inspired phrases to convey ideas creatively and lightheartedly like Americans do.
یک زن با نارضایتی به صورت حساب رستوران نگاه می کند (شاتراستاک)

مطالعه “آزاد” چند اصطلاح “رایگان” آمریکایی

It's true that “there is no free lunch.” But it doesn't cost anything to sound like an American with these expressions containing the word “free.”

چند اصطلاح آمریکایی که در آنها به حیوانات اشاره می شود

Americans use a variety of expressions about animals to convey ideas creatively and lightheartedly. Here are five common ones.

چند اصطلاح رنگارنگ آمریکایی

Most issues aren’t black or white, meaning they are not always clear-cut. That might be why Americans use these color-based idioms in their everyday speech.
نقاشی مردی را با یک چتر، و "سگ و گربه هایی که از آسمان می بارند" به تصویر می کشد. (Creative Commons)

چند اصطلاح آمریکایی که با آب و هوا ارتباط دارند

Americans use weather-related words and phrases to describe things other than the weather. You should know these if you’re learning American English.
چهار کودک به ردیف نشسته و ساندویچ می خورند. (شاتراستاک)

با چند اصطلاح آمریکایی که با خوراکی سر و کار دارند...

If you think with your stomach, it’s likely that you speak the language of food. Here are some food-based idioms common in everyday American speech.